Gratis borde vara ett givet säljargument för Linux, men ändå har operativsystemet en minimal marknadsandel, runt två procent, på desktopdatorer. En förklaring är piratkopieringen, enligt en rapport från den norska forskaren Arne Rogde Gramstad.

Läs också: Använder du Linux? Släpp allt du gör och installera den här uppdateringen

I en studie vid Oslos universitet har han undersökt sambandet mellan hur utbrett det är med piratkopiering i ett land, och hur många som använder Linux. Slutsatsen är att Linux används mindre – och Windows är vanligare – i länder där piratkopieringen är mer utbredd.

– Jag ser att en ökning av piratfrekvensen med en procent i ett land, förväntas ge en minskning av Linux-andelen med runt en halv procent, säger Arne Rogde Gramstad till Torrentfreak.

I rapporten lägger han fram tre tänkbara anledningar, där den kanske självklaraste är att det inte spelar någon roll att Linux är gratis när en piratkopierad Windows-version är lättillgänglig och fungerar bra. De andra är att piraterna för med sig en prispress och att ett operativsystem blir mer attraktivt ju fler som använder det.

Läs också: Kan Raspberry Pi få fart på Samsungs operativsystem Tizen?

– När det kommer till operativsystem har piratkopieringen bidragit till Windows dominerande ställning, vilket i sin tur har underminerat konkurrensen från öppen källkod-alternativ som Linux, säger Arne Rogde Gramstad.

Fakta

Arne Rogde Gramstad har hämtat information om piratkopieringsnivåer i 104 länder från en BSA-rapport från 2012 och samkört de siffrorna med vilken marknadsandel Linux har i länderna jämfört med Mac OS X och Windows enligt analysföretaget Net Applications.