Iphone

Över en vecka har nu gått sedan en domstol i Kalifornien beordrade Apple att hjälpa den federala polismyndigheten FBI att komma åt innehållet i en Iphone 5c. I går lämnade företaget in en överklagan och nu sluter branschen leden.

”Industrin står enad i den här frågan och Facebook deltar i en gemensam inlaga till domstolen tillsammans med andra it-företag”, skriver en talesperson för Facebook i ett uttalande.

Andra som ställer sig bakom Apple i deras försöka slippa tvingas låsa upp telefonen är Google, Microsoft, Amazon och Twitter.

Läs också: Tim Cook: FBI kräver att vi ska skapa cancer

Domstolens beslut den 16 februari betyder att Apple måste bistå FBI i deras försök att ta sig in i den låsta telefonen. En telefon som ska ha använts av en av terroristerna som låg bakom attacken i San Bernardino i början av december. Bland annat kan det innebära att Apple måste förse polisen med mjukvara som kan knäcka lösenordet, utan att innehållet automatiskt raderas.

En av företagsledarna som visat sitt stöd för Apple är Microsofts vd och chefsjurist Brad Smith. Vid en utfrågning i amerikanska representanthuset sa han att den lagstiftning som Justitiedepartementet hänvisat till i det aktuella fallet är från 1911.

”Den tidens ledande dator ligger här precis framför mig. Det är en räknemaskin från 1912”, sa han.

Poängen han, och de andra it-företagen, vill komma fram till är att de tycker att lagstiftningen är föråldrad. Samt att frågan måste lyftas från en lokal domstol till senaten och representanthuset.

Turerna har varit många på kort tid och i öppna brev, skrivelser och uttalanden har parterna hävdat sin rätt. Apple säger att frågan handlar om mycket mer än en enskild telefon. Om de gick med på polisens krav skulle det underminera de fri- och rättigheter som myndigheterna har i uppdrag att skydda. FBI å sin sida anklagar Apple för att bry sig mer om marknadsföring än att bekämpa terrorism.

Läs också: Om Apple öppnar en bakdörr till Iphone vill USA knäcka minst 12 mobiler till

Frågan många ställer sig är varför konflikten uppstått just nu. Apple, och andra tillverkare, har bistått polis och myndigheter i andra fall. Denna gång blir det nej för att det handlar om mer än att bara låsa upp en telefon. För numera, i IOS 8 och framåt krypteras all data automatiskt om lösenordfunktionen slås på.

FBI vill att Apple tar fram mjukvara som slår ut den funktion som gör att all data raderas om fel lösenord skrivs in mer än tio gånger. Något som enligt Apple i praktiken innebär en bakdörr. Och de ser inget som garanterar att myndigheterna inte skulle använda programmet på andra telefoner.

En utfrågning är planerad till den 22 mars. Till dess kommer parterna fortsätta skicka in fler yrkanden. Och troligen också fler debattinlägg.