pirate bay

I somras dömdes en man i Hovrätten i Göteborg till åtta månaders fängelse för brott mot upphovsrätten. Han hade laddat upp 125 filmer på nätet och var ansvarig för fildelningssajten Biosalongen, även känd som Swepirate.

Mannen överklagade till Högsta domstolen och vill att åtalet ogillas. Riksåklagaren vill nu också att HD prövar fallet, men bara i påföljdsfrågan.

– Domstolarna dömer olika i de här ärendena. Vissa tycker att det ska vara fängelse medan andra tycker att det räcker med böter och villkorliga domar. Det finns en rättsosäkerhet där. Vi vill att Högsta domstolen ska avgöra hur man ska se på den här typen av brott, säger My Hedström, byråchef på Åklagarmyndigheten.

Läs också: Spred Åsa-Nisse-film – krävs på 25 miljoner i skadestånd

I Hovrätten gjordes bedömningen att brottet var ett så kallat artbrott säger My Hedström. Alltså att det var av sådan karaktär att ett kortare fängelsestraff alltid ska utdömas. Det gäller brott där straffvärdet är max tolv månader men som ofta inte leder till frihetsberövande. Till artbrott räknas till exempel brott som är svåra att förebygga och utreda eller har ökat mycket under senare tid.

Påföljdsfrågan har varit uppe i Högsta domstolen tidigare. Ett ärende, där riksåklagaren överklagat domen, rörde en man som dömts till böter. Riksåklagaren ville se ett fängelsestraff men domstolen kom istället fram till att dryga böter var den lämpliga påföljden.

– Men det var på en annan nivå, det handlade om en person som laddat ner och samtidigt laddat upp filmer. Där var tillgängliggörandet inte på en lika hög nivå som nu, säger My Hedström.

Denna gång handlar det om en mer organiserad form av fildelning enligt Hovrättens dom och den ska också i någon mån ha varit en kommersiell verksamhet.

Även Pirate Bay-fallet överklagades till Högsta domstolen, men beviljades inte prövningstillstånd. Det som skiljer de två ärendena åt är inte minst omfattningen säger My Hedström.

– Det var svårt att renodla. Vi har begärt ett begränsat prövningstillstånd för enbart påföljdsfrågan, säger hon.

Läs också: Kanye West förklarar krig mot The Pirate Bay

Den begränsningen, tillsammans med att fildelningen ska ha skett i organiserad form, tror hon ökar chanserna för att HD beviljar tillstånd.

Riksåklagarens svar på överklagan kom in till Högsta domstolen i fredags i förra veckan. My Hedström har inte fått några besked på när eller om de beviljas prövningstillstånd.