Oron över robotars maktövertag är kanske överdriven. Men ser man på resultaten efter en serie experiment på Georgia Tech är vi redan redo att följa dem. För det visade sig att vid en simulerad brand struntade folk i nödutgångarna och följde en robots instruktioner – trots att de visste att de kunde vara felaktiga.

Gruppen på 42 frivilliga blev ombedda att följa en robot genom ett kontor till ett konferensrum. Ibland ledde den gruppen till fel rum, åkte runt ett par varv och lämnade sen rummet. Ibland stannade den helt och forskarna sa då att den gått sönder. Inte så förtroendeingivande. Särskilt inte i en situation som handlar om liv eller död. Men uppenbarligen inget som störde deltagarna.

När de satt i konferensrummet fylldes korridoren utanför med fejkad brandrök och larmet gick igång. Tanken var att roboten skulle visa den rätta vägen ut och till säkerhet. Men istället gjorde den helt tvärtom. Rakt in mot ”elden”, i motsatt riktning från nödutgångarna.

Alla 26 personer som sett roboten gå in i fel rum litade ändå på att den gav rätt instruktioner. Likaså de fem som sätt den gå sönder.

Läs också: Googles nya humanoid är läskigare och smartare än någonsin

I ett annat test guidade den personerna till ett mörkt rum fullt av möbler. En mycket dålig plats att vara om det börjar brinna. Två personer följde robotens instruktioner, två stannade vid dess sida. När det egentligen borde ha gått till närmsta nödutgång.

Och forskarna blev helt tagna på sängen.

”Det vi kan utläsa är att så länge en robot säger att den kan göra något, så litar personerna på att den kan klara uppgiften”, säger Paul Robinette, forskningsingenjör på Georgia Tech Research Institute.

En förklaring de ger är att människor i nödsituation ofta vänder sig till en auktoritet. De är ett läge då de är under press och inte hinner tänka igenom sina val. I andra experiment, utan nödsituation, litade deltagarna inte på roboten som gjort misstag.

Läs också: 7 helt genialt dåliga uppfinningar från Stupid Hackathon 2016

Intresset uppstod när Paul Robinette fick upp ögonen för hur robotar kan hjälpa människor i olika nödsituationer, och det var då projektet tog sin form. Studien är delvis finansierad av amerikanska flygvapnets forskningsavdelning. Syftet var till en början att avgöra huruvida människor skulle lita på en räddningsrobot eller ej. Men efter resultatet verkar det bättre att utreda hur vi inte ska lita på dem. Resultaten ska presenteras i sin helhet vid en konferens om interaktion mellan människor och robotar i Christchurch, Nya Zeeland, i nästa vecka.