De statliga pengarna för att bygga ut fibernätet på landsbygden räcker inte på långa vägar. Det skulle behövas mer än dubbelt så mycket pengar de närmaste två åren, enligt Post- och telestyrelsen, PTS.

– PTS har fått information från alla länsstyrelser i landet och det är nu vår bedömning att det behövs ytterligare uppemot fyra miljarder kronor i statligt stöd till bredbandsutbyggnaden på landsbygden för att klara efterfrågan, säger PTS analytiker Andreas Wigren till Lantbrukets Affärstidning ATL.

Idag finns 3,25 miljarder kronor avsatta till statligt bredbandsbidrag under perioden 2014 till 2020. Den summan skulle med andra ord behöva mer än dubbleras för att alla ansökningar ska beviljas.

Läs också: Här surfar du snabbast i Sverige – och här surfar du i sirap

Det statliga bredbandsstödet är tänkt att hjälpta till att finansiera utbyggnaden av fibernätet utanför tätorterna. Enligt ATL finns det idag runt 625 000 hushåll på den svenska landsbygden, varav drygt tio procent har en fiberanslutning.

Bidraget beviljas bara om det inte finns någon kommersiell aktör som vill bygga på platsen. Staten står för mellan 40 och 70 procent av kostnaden, beroende på länet. Resten betalar de boende och andra privata aktörer.