Trafikproblem är vanligt förekommande i de flesta av världens storstäder. För att förstå varför de uppstår har Google dragit igång ett projekt med amerikanska transportdepartementet. Med plattformen Flow vill de erbjuda städer en möjlighet att bygga infrastruktur på det sätt som passar deras behov bäst.

Projektet drivs av Sidewalk Labs, en underavdelning inom moderbolaget Alphabet. Och kärnan i plattformen är insamling, analys och visualisering av stora mängder data. Den verksamhet som blivit Alphabets verkliga styrka, skriver IDG News.

Läs också: Googles nya högkvarter ser ut som ett växthus från framtiden

Städer förändras och likaså utvecklas hur människor väljer att ta sig från plats a till plats b. Flow-systemet är tänkt att identifiera var trafikstockningar uppstår och områden där kollektivtrafiken inte räcker till. På så sätt ska stadsplanerare kunna ta fram mer övergripande strategier för hur de kan använda både gamla och nya transportsätt. Sidewalk Labs tar upp samåkning som ett exempel på alternativ som blivit allt viktigare när pendlingstiden och avstånden ökar i städerna.

– För att klara av de här utmaningarna måste städerna hitta sätt att ta till vara ny teknik som skulle kunna förändra hur vi ser på transporter och hur människor lever, säger Anthony Foxx på transportdepartementet.

En viktig pusselbit i systemet är Googles Urban mobility-projekt. Därifrån får de in data från miljontals kilometer av resor längs amerikanska vägar.

Som ofta när det handlar om insamling av data som rör människor och deras rörelsemönster uppstår frågan om integritet och sekretess. Redan innan det luftats någon kritik meddelade Dan Doctoroff, vd på Sidewalk Labs, att alla data är aggregerad och anonymiserad.

Han beskriver Flow som en koordineringsplattform som ska samla in all möjlig information om gatumiljön. Information som myndigheter, förare och andra kan ta del av för att de bättre ska kunna dela på det utrymme som finns.

Läs också: Google vill dra sig ur robotkriget – Boston Dynamics till salu

Samåkning ses som framtidens transportval. Just nu investeras det rejält med pengar och tid på att utveckla både självkörande bilar och systemen runt omkring. Google ser en framtid där en sådan bil kan köra folk till jobbet och resten av dagen agerar som taxi i stället för att stå oanvänd på en parkeringsplats. Likaså håller biltillverkaren Ford på att ta fram samåkningstjänster för att få ner antalet fordon i stadskärnorna.

Flow ska nu utvecklas i samarbete med sju städer i USA, men det är bara en av dem som faktiskt får se projektet bli verklighet. Det hela är nämligen en del av transportdepartementets projekt Smart City Challenge.