I december slog kammarrätten fast att den som filmar på allmän plats med hjälp av en drönare måste söka tillstånd först. Men ärendet överklagades och nu har Högsta förvaltningsdomstolen bestämt sig för att ta upp rättsfallet.

Bakgrunden är en konflikt mellan Datainspektionen och ett företag som fotograferar trädgårdar med drönare. Myndigheten menar att en filmkamera som sitter på en drönare ska likställas med en övervakningskamera.

Förvaltningsrätten i Malmö sa ifrån, och hänvisade till drönare inte kan jämställas med kameror eftersom de har en begränsad flygtid. Varken Datainspektionen eller kammarrätten köper dock det resonemanget.

Eftersom kameran som suttit på företagets drönare inte manövreras på plats uppfyller den ”samtliga förutsättningar för en tillståndspliktig övervakningskamera enligt Kameraövervakningslagen”, skriver kammarrätten.

Om Högsta domstolen går på samma linje betyder det att alla som vill filma eller fota med drönare på allmän plats först måste söka tillstånd från Länsstyrelsen.