Det är ett upphovsrättsbrott att publicera bilder på offentlig konst på nätet, utan att be upphovsmannen om tillåtelse. Det slår Högsta domstolen fast idag.

Det här är ett led i en långdragen rättstvist mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige, BUS. Bråket gäller sajten offentligkonst.se där Wikimedia samlar bilder på offentliga konstverk runt om i Sverige. Projektet drivs med stöd från Vinnova sedan 2012 och flera svenska kommuner är med i samarbetet.

Läs också: Snart kan vanliga jpeg-bilder få kopieringsskydd

Wikimedia tycker att de har rätt att publicera bilder på konstverken därför att det i upphovsrättslagen står att “konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus”.

BUS å sin sida anser att det innebär ett intrång på konstnärerns upphovsrätt och valde därför att stämma Wikimedia. Tingsrätten skickade sedan frågan vidare till Högsta domstolen.

Tvisten handlar i huvudsak om huruvuida ”avbilda” kan jämställas med att fotografera och ladda upp på nätet. Högsta domstolen skriver att det visserligen är okej att fota offentlig konst och sprida icke-digitala bilder i begränsad omfattning, men att det inte betyder att det är fritt fram att ladda upp dem på nätet.

Högsta domstolen anser att det ”inte ger Wikimedia rätt att från sin databas med fotografier av konstverk, stadigvarande placerade på eller vid allmän plats utomhus, överföra verken via internet till allmänheten”. Domstolen slår också fast att det inte spelar någon roll att verksamheten inte är kommersiell.

Läs också: HD prövar om Wikimedias foton på offentlig konst är upphovsrättsbrott

– Själva poängen med offentlig konst är att den ska vara just offentlig och lättillgänglig. Wikimedia Sverige har tagit fasta på den grundtanken och Offentligkonst.se är ett sätt att förverkliga den i den digitala samtiden. Det är mycket tråkigt att Högsta domstolen väljer att gå på BUS linje och krymper det offentliga rummet, säger Anna Troberg, verksamhetschef för Wikimedia Sverige i ett pressmeddelande.

BUS däremot är nöjda med beskedet, och hoppas att det leder till att de kan sluta avtal med Wikimedia och liknande parter som vill använda bilder på offentlig konst.

– HD:s utslag är mycket viktigt för Sveriges bildkonstnärer som behöver ersättning för sitt arbete. För konstnärerna är varje utbetalning från Bildupphovsrätt ett reellt ekonomiskt tillskott. Det handlar om vem som bestämmer över konstnärernas verk; konstnärerna själva eller de stora aktörerna på internet, skriver BUS ordförande Åsa Berndtsson i ett pressmeddelande.