Privatkopieringsersättningen har länge behandlats sparsamt i det politiska systemet. Men när justitiedepartementet skickade ut ett meddelande från EU-kommissionen på remiss, blev det möjlighet för myndigheter, institutioner och organisationer att ge sin syn på bland annat privatkopieringsersättningen. I remissvaren framträder en tydlig bild.

Från Uppsala universitets jurister till poeterna i KLYS beskriver man hur vi nu har en ny digital verklighet.

”Under de mer än 15 år som gått har online-sektorn utvecklats avsevärt beträffande teknik, tjänsternas utformning och konsumtionsmönstren. Regelverken speglar inte fullt ut dagens verklighet”, skriver KLYS, Copyswede och STIM i sina samordnade remissvar.

Läs också: Efter förseningar och tekniskt strul – nu är dokumentären om Copyswede här

Flera institutioner och myndigheter konstaterar att när verkligheten förändrats, måste också systemet förändras. Uppsala universitet skriver: ”Det är ju naturligt att rättshavarna söker tillgodogöra sig rättigheternas ekonomiska värde, men samtidigt menar allt fler att det inte längre finns en balans i systemet och att lagstiftningen på området i allt för stor utsträckning har gynnat rättshavarna.”

Tillväxtverket konstaterar: ”I Sverige är online-tjänsterna inom flera områden sedan några år dominerande över de fysiska formaten. Inom till exempel musikbranschen har försäljningen av strömmad musik gått från att utgöra 12 % av intäkterna från inspelad musik år 2009 till 84 % år 2014. Detta har i grunden förändrat branschens affärsmodeller.”

Patent- och registreringsverket anser att "det finns ett behov av en kodifiering på EU-nivå avseende fastställande, tillämpning och administration av privatkopieringsersättning, inkluderande frågeställningen kring hur avgifter kan distribueras till rättighetshavare på ett mer effektivt sätt.”

Men rättighetshavarnas organisationer drar inte samma slutsatser. Tvärtom vill de ha så lite förändring som möjligt. De uppmanar lagstiftarna att iaktta stor försiktighet, inte ändra på grundförutsättningarna och bara göra det som krävs av EU.

Det är inte så konstigt att de med näbbar och klor vill försvara en halv miljard kronor i privatkopieringsersättning från konsumenterna. Copyswede och dess uppdragsgivare vill ju inte heller att nuvarande system utreds eller diskuteras, för då skulle orimligheterna bli uppenbara.

Det här är en artikel från IDG Opinion

Vill du också tycka till om något? Så här gör du.

De senaste fem-sex åren har privatkopieringsersättningen varit drygt 100 miljoner kronor per år. Det är den ersättning som har utgått för inspelningsbara cd, dvd, externa hårddiskar, usb-minnen och spelkonsoler. Det som förändrat spelplanen är Copyswedes krav att också smartphones, surflattor och pc ska omfattas.

Läs också: Hovrätten tar upp avgiftsbråket mellan Samsung och Copyswede

Vem som helst kan se att cd och dvd-skivor har blivit allt mer ovanliga. Närmare 90 procent av musikkonsumtionen är strömmad. Film och serier konsumeras via playtjänster eller t ex Netflix. Privatkopiering förekommer i allt mindre omfattning, samtidigt kräver Copyswede att privatkopieringsersättningen femdubblas till mer än en halv miljard kronor om året.

Detta krav på femdubblad privatkopieringsersättning, helt utan koppling till konsumenternas beteende, har fått oss att mycket beslutsamt driva frågan om en politisk förändring.

Remissvaren visar att det finns en betydande förändringsinsikt och att Copyswede kommer att stå ensamma som konservativa försvarare av ett förlegat system.

Klas Elm
Elektronikbranschen