Det som skulle bli ettårsjubileum blir nu istället startskottet för snabbare mobilsurf under tågresan. För från och med den 1 juli i år kan mobiloperatörerna få igång 3g och 4g på 900 Mhz-bandet. Ett efterlängtat besked för alla parter, inte minst för resenärerna.

– Regeringen beslutade i våras om ersättning för installation av skyddsutrustning och tågoperatörerna har löpande gjort de installationerna. Det rullar på och vid halvårsskiftet ska vi kunna ta bort begränsningen i 900-bandet, säger Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen på Post- och telestyrelsen.

I slutet av mars var 2565 installationer klara och enligt tågoperatörernas egna rapporter är det 2 838 som ska utföras totalt. Utifrån de sifforna kvarstår alltså bara omkring 10 procent.

Läs också: Bättre tågsurf stoppas – ingen utbyggnad av 4g-nätet längs järnvägarna

Konflikten mellan tågbolagen och mobiloperatörerna handlade just om tågens skyddsutrustning. Problemet var att samma frekvens används för 4g-surf som i kommunikationen mellan tåget. Om det nya 4g-nätet slagits på utan att rätt störningsfilter installerats hade det kunnat störa järnvägens kommunikation vid olyckor eller andra akuta situationer.

De riskerna ledde till att Trafikverket våren 2015 fattade beslut om körförbud för samtliga tåg som inte hade störningsfilter installerat, av säkerhetsskäl. Men konsekvensen var ett potentiellt kaos med stillastående tåg i hela landet. Det ville man till alla pris undvika och Post- och telestyrelsen valde att skjuta det hela på framtiden.

Näringsdepartementet tillsatte samma vår en styrgrupp med uppdraget att hitta en lösning innan 1 juli. Parterna stod enligt Jonas Wessel inför en situation där de fick acceptera förutsättningarna. De var tvungna att hitta en lösning som funkade för alla inblandade. Och den lösningen blev ekonomiskt stöd från regeringen samt att man sköt fram starten ett år. 

Jonas Wessel, Post- och telestyrelsen.
Jonas Wessel, Post- och telestyrelsen.

– Men det har också handlat om två industrier som är vana att utvecklas i olika tempo och kommunikation som brister. En krock mellan olika branscher, säger Jonas Wessel.

Det har främst varit två delar att ta hänsyn till i diskussionerna: säkerheten och resenärerna. Kommunikationen mellan tågen måste fungera. Men samtidigt har det varit viktigt för såväl tågbolagen som mobiloperatörerna att kunna erbjuda resenärerna bra surf.

Läs också: Här är länderna med de bästa publika wifi-näten

– Vår roll som myndighet har varit att ge tillstånd, ge operatörerna rätt att skruva på kapaciteten. Och att skapa förutsättningarna för det, säger Jonas Wessel.

4g i 900-bandet kommer inte bara komma tågresenärer till gagn utan även de som bor i närheten av järnvägen. Både Telia och Tele2 har följt utvecklingen och säger sig vara väl förberedda.

– Tidsplanen kommer att hålla och vi ser fram emot att ge resenärerna bättre kapacitet, säger Roija Rafii, pressansvarig på Telia.