Ta ert ansvar, säger EU-kommissionen till it-jättarna och uppmanar dem att ta i med hårdhandskarna för att bli av med hatiska kommentarer och terroristpropaganda. Nu har företagen och politikerna enats om en gemensam uppförandekod. Men det räcker inte på långa vägar enligt medborgarrättsgrupperna European digital rights, Edri, och Access now. Överenskommelsen nedgraderar lagen och bryter mot EU:s grundläggande rättigheter, säger gruppernas företrädare i ett uttalande. 

Facebook, Twitter, Google och Microsoft kom i dag överens med EU-kommissionen om hur de ska bekämpa hatiska kommentarer och propaganda som sprids via deras plattformar. Enligt de nya reglerna måste företagen inom 24 timmar se över, och om det anses nödvändigt, plocka bort anmält innehåll.

It-bolagen måste också identifiera och lyfta fram oberoende innehåll som kan fungera som en motvikt mot propagandan som florerar i deras kanaler. De måste också samarbeta mer mellan plattformarna för att se till att fungerade arbetsmetoder sprider sig.

Läs också: Nya lagar ska stoppa näthatet – vad betyder det för dig?

Terroristattacker i Paris och Bryssel, och den pågående flyktingkrisen har spätt på de rasistiska spänningarna i flera europeiska länder. Hatiska, och direkt hotfulla, kommentarer snurrar i sociala medier. Terroristgrupper sprider missvisande information i syfte att locka till sig unga människor och skapa ytterligare splittring.

Men det höjs redan kritiska röster. Överenskommelsen lägger alltför mycket makt, och ansvar, hos företagen skriver Edri i ett uttalande. Det kommer vara upp till företagen att förbjuda innehåll som redan borde vara olagligt. Särskilt reagerar de mot termen nödvändighet, if necessary.

”I praktiken betyder den att det rättsliga förfarandet att pröva innehållet mot lagen aldrig kommer att användas då uppförandekoden begär att olagligt innehåll förbjuds i enlighet med användarvillkoren”, står det i uttalandet.

Samtalen ska framför allt ha pågått mellan it-bolagen och EU:s medlemsstater, utan insyn från medborgarrättsgrupper. Något som också fått Edri och Access Now att inte längre vilja delta i de fortsatta diskussionerna inom ramen för EU Internet Forum. De menar att reglerna är framtagna utanför de demokratiska ramverken. Med konsekvensen att kontroversiellt, men fullt, lagligt innehåll kan raderas. Vilket i förlängningen betyder att de kan bryta mot EU:s grundläggande rättigheter.

Läs också: Facebook vill kärleksbomba bort rasisterna från nätet

It-bolagen säger att vill spela en aktiv roll i arbetet med att få bort hatiskt innehåll. Men att de också vill säkerställa fria informationsflöden i sina kanaler.

”Vi vill ge människor tillgång till information via våra tjänster, men vi har alltid förbjudit olagligt innehåll på våra plattformar. Vi har ett effektivt system som granskar giltiga meddelanden inom 24 timmar och tar bort olagligt innehåll. Vi är nöjda med arbetet vi gjort tillsammans med Kommissionen för att ta fram gemensamma- och självreglerande tillvägagångssätt för att bekämpa hatiska kommentarer på internet", säger Googles talesperson Lie Junius i en kommentar.