För att kunna bedriva försöksverksamhet med självkörande bilar i Sverige krävs lagändringar. Därför levererade en särskild utredare, Jonas Bjelfvenstam, i våras ett delbetänkande med förslag till lagändringar till regeringen med förhoppningen om att lagen skulle kunna vara på plats i maj 2017.

Och Marcus Rothoff som är är chef för Volvos projekt med självkörande bilar sa till IDG.se för några veckor sedan att det såg ganska lovande ut för en ny lag.

–  Kommer den bara att träda i kraft kommer vi kunna jobba med riktiga kunder och få deras reaktioner på hur det är att sitta i en självkörande bil.

Men nu stöter lagförslaget på patrull från Datainspektionen som avstyrker förslagen i ett yttrande som skickats till näringsdepartementet.

– Självkörande fordon är utrustade med kameror, radar, mikrofoner, gps och en rad andra sensorer som samlar in mängder med uppgifter som kan vara direkta eller indirekta personuppgifter om personer i eller utanför fordonet. Utredningen har inte tillräckligt utrett vilka sensoruppgifter som är personuppgifter och hur dessa uppgifter ska hanteras och skyddas, säger Datainspektionens jurist Malin Ricknäs, i en kommentar.

Läs också: Google-avhoppare utvecklar teknik för självkörande lastbilar – testar med Volvo

I delbetänkandet skriver utredaren att kameraövervakning är nödvändigt för att självkörande fordon ska kunna fungera, kamerorna används för att läsa trafikskyltar, vägens utformning och för att upptäcka hinder. De behövs också för att kunna utveckla fordonen.

I utredningen föreslås att det inte ska krävas något särskilt tillstånd för kamerorna och att det inte ska krävas samtycke för dem som finns utanför bilen – bara av dem inne i bilen.

Men det får Datainspektionen att gå i taket. Inspektionen anser att kameraövervakningen är mycket integritetskänslig och att utredaren inte tolkat dagens lagstiftning på rätt sätt.

Läs också: Forskarlarmet: "Biltillverkare måste börja ta it-säkerhet på allvar"

“Förslagen i delbetänkandet innebär en omfattande insamling och bearbetning av integritetskänsligt bildmaterial från kameraövervakning samt material som troligtvis innehåller personuppgifter från andra typer av sensorer", skriver Datainspektionen.

– Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehålla en noggrann analys som visar att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Här har utredningen brustit, säger Malin Ricknäs.