I rädsla att vara sist på bollen, eller kanske i ren nyfikenhet, anammar företag trenden med Internet of things, IoT. Men det är inte alltid de vet om det får en bra avkastning på den investeringen, rapporterar IDG News.

I en global studie genomförd av undersökningsföretaget Strategy analytics visar det sig att två tredjedelar av företagen använder, eller planerar att börja använda, IoT i verksamheten. Det är en ökning med 32 procent från förra året. Men hälften av dem är inte säkra på den nya tekniken verkligen ger nått tillbaka.

Osäkerheten, eller kanske snarare bristen på kunskap om teknikens positiva effekter betyder inte nödvändigtvis att investeringen är dålig säger studiens upphovsmän. De kan fortfarande spara pengar och förbättra organisationen och dess affärer. Men enligt analytikern Laura Didio utvärderar och lanserar många organisationer ny teknik på ett alldeles för fragmentariskt sätt. Och det sker i sådan utsträckning att de inte ser den fulla effekten av sina handlingar säger hon.

Läs också: 10 områden som ska få fart på myndigheters it

Studien visar att det är något lättare att se för- och nackdelar med IoT jämfört med annan ny teknik. Där är siffran för osäkerheten kring avkastning än högre. Men oavsett vilken teknik det handlar om så är inget företag hjälpt av dålig organisation säger analytikern.

Internet of thing, som lokalt går under namnet sakernas internet, kommer alla möjliga former. I stort format, eller i mindre. Ett litet tillägg i ett redan existerande organisationssystem kan lätt passera under radarn utan att klassas som IoT. Det kan också vara så att en enskild avdelning vill utforska möjligheterna utan övriga företaget.

Andra situationer som dykt upp i studien är lägen då en vd bestämt sig för att: nu är det Iot som gäller – utan att undersöka vare kostnader eller fördelar. Vilket inte alltid är en metod att rekommendera.

– Man måste få med alla delägare på tåget från början, men det är inte alltid det händer, säger Laura DiDio.

Att dra igång lokala IoT-projekt kan ge eko i hela organisationen, främst på grund av frågor kring datasäkerhet. Vilket är en tuff utmaning för många företag och toppar listan över tekniska utmaningar för över hälften av företagen i studien.

Av de 350 företag som deltog i studien arbetade en majoritet av dem på något sätt med IoT. Men bara 25 procent har det i drift end-to-end. För att kunna göra det krävs hjälp från leverantörer. Och de stora it-aktörerna har börjat ta fram partnerskap och produkter som vänder sig särskilt till mindre och specialiserade företag.

Läs också: Storslakten kostar på – Intel halverar vinsten

En vanlig motivering för att ta in ny teknik i verksamheten är dataanalys. Men många av dem som inleder ett sådant arbete är inte mogna eller redo för att använda den information de samlar in. Undersökningen visar att 42 procent av organisationerna hade för mycket data för att kunna analysera den på ett effektivt sätt. Samtidigt var 27 procent osäkra på vilka frågor de skulle ställa om informationen och 31 procent lagrar ingen som helst data från IoT. Kort sagt, vi är bara i början av utvecklingen, och det finns stora utmaningar på vägen.