Just nu ligger två streamingfall vilande i svenska tingsrätter. Båda handlar om streamingsajter och misstanken gäller intrång i upphovsrätten: Swestream och Swefilmer.

Det åklagare, ombud, och kanske framför allt, de misstänka nu väntar på är ett förhandsavgörande i EU-domstolen. Ett ärende som skapat en del rubriker på sin kant. Den övergripande frågan handlar om huruvida det är olagligt att länka till material som publicerats utan upphovsrättsägaren tillstånd. Dock är fallet som nu ligger på EU-domstolens bord inte precis samma som streamingfallen i Sverige.

Men låt oss backa ett par steg och reda ut vilka ärenden vi har framför oss.

Sommaren 2015 slog polisen till mot den svenska piratstreaminsajten Swefilmer och sajten släcktes ner. Nästa ett år senare åtalades så två män, misstänka för att ha administrerat sajten och olovligen ha tillgängliggjort filmer och tv-serier.

Läs också: Henrik Pontén: Piraterna har blivit färre, men mer professionella

Swestream tillhörs kanske inte de mest välkända piratsajterna. Men åtalet som lämnades in till Solna tingsrätt i januari var det första i sitt slag. För första gången skulle det prövas om det var olagligt att tillhandahålla filmer via strömmning. Alltså när filmerna inte tankas ned utan spelas upp direkt. Tidigare har de piratsajter som varit uppe i rätten handlat om fildelning och torrentfiler, där Pirate Bay är det mest uppmärksammade.

Men hos EU-domstolen i Luxemburg ligger ett ärenden som skulle kunna påverka utgången i de bägge fallen. Frågan som ska avgöras är om en holländsk satirsajt bröt mot upphovsrätten när de publicerade länkar till en annan webbsida, som i sin tur olovligen publicerat bilder från Playboy magazine. Ursprungligen är det upp till en domstol i Nederländerna att avgöra, men de har begärt in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Så hur blev detta fallet aktuellt i Sverige? När huvudförhandlingarna om Swestream började i Solna tingsrätt tidigare i år la den misstänktes advokat fram en begäran om att ärendet skulle skjutas upp i väntan EU-domen.

– Min klient står anklagad för ett brott. Men frågan vi ställer oss är om hänvisningen är att se som brott mot upphovsrätten. Den aktuella sidan har inte varit källan till videomaterialet, säger Slobodan Jovicic, som företräder den misstänkte 21-åringen.

Och när tingsrätten beslutade att invänta beskedet gick även Varbergs tingsrätt på samma linje när Swefilmer skulle upp till förhandling där i början av sommaren. Det beslutet har dock överklagats till Hovrätten i Göteborg.

Läs ocksåPirate Bay-Sunde använder en Raspberry Pi för att ruinera skivindustrin

I april uttalade sig en av EU-domstolens rådgivande generaladvokater i frågan. Melchior Wathelet gjorde bedömningen att även om en bild är publicerad utan tillstånd är det fritt fram för andra att länka till sidan. Ett uttalande som är en av anledningarna till att Slobodan Jovicic tror att det kan påverka utgången för hans klient. Dock är det viktigt att påpeka att generaladvokatens bedömning bara är rådgivande. Avgörandet ligger hos EU-domstolens 28 domare och ett besked väntas under slutet av sommaren.

Åklagare i Swestream-målet är Jennie Kronlund, från Internationella åklagarkammaren. Hennes inställning är att ärendet inte skulle ha vilandeförklarats och att det redan finns etablerad praxis gällande hyperlänkning. Men hon är försiktig med att uttala sig om hur ett beslut, oavsett hur det ser ut, kan komma att påverka utgången i hennes aktuella mål.

– Man måste se specifikt till det som EU-domstolen har att pröva och analysera uttalandena i den kommande domen. Men min uppfattning är att man utav tidigare praxis kan utläsa att den eller de personer som driver en hemsida där skyddade verk kan streamas av allmänheten begår ett upphovsrättsintrång i objektiv bemärkelse. Vi bedömer inte heller att generaladvokatens uttalande kan anses vara en säker rättskälla eller utgöra en ny etablerad praxis, eftersom det endast var ett förslag till dom. Och hans förslag skiljer sig från tidigare praxis från EU-domstolen, säger hon.

De praxis hon hänvisar till är bland annat fallet mellan mediedatabasföretaget Retriver och fyra journalister på Göteborgsposten. Då kom EU-domstolen fram till att det var okej att länka till upphovsrättsskyddat material, eftersom materialet finns tillgängligt på den ursprungliga sajten för samma publik.

Daniel Westman forskar och undervisar i it-rätt på Stockholms universitet. Han tror inte, oavsett EU-domstolens bedömning, att vi kommer att se ett läge där piratstreaming är lagligt.

– Att det skulle sluta med att det inte på något sätt är otillåtet med sådan här streaming, det känns inte så troligt. Det skulle kunna bli aktuellt med medhjälp till upphovbrott istället. Men frågan är vilken väg de kommer att gå, säger han.

EU-domstolen väntas komma med sitt förhandsavgörande i början av september. Hovrätten i Göteborg har inte lämnat några besked angående vilandeförklaringen av Swefilmer. Än så länge är det vänta och se som gäller.