Internetoperatörerna tjänar miljardbelopp på piratkopieringen, och nu måste de ta sitt ansvar hävdar en ny rapport. Men branschen fnyser åt kritiken.

I november förra året slog tingsrätten fast att Bredbandsbolaget inte måste blockera The Pirate Bay och, numera nedlagda, Swefilmer. Internetoperatören är inte att se som medskyldig till upphovsrättsbrott och behöver därför inte blockera tillgången till sajterna.

Men än är inte sista ordet sagt och det kommer att bli upp till hovrätten att avgöra i nästa steg. Frågan om vem och vilka som delar ansvaret för att sätta stopp för illegal fildelning och streaming är en vattendelare. I en ny rapport, framtagen på uppdrag av Film- och tv-branschens samarbetskommitté, ställs ånyo krav på just internetoperatörerna. Mindre fokus på piraterna och mer på de som tillhandahåller uppkopplingen, skriver rapportförfattarna i en debattartikel på DN Debatt.

Läs också: EU-domen som kan avgöra framtiden för piratstreamingen

Problemet som de ser är att aktörer som Telia, Bredbandsbolaget och Bahnhof inte bara möjliggör piratkopiering – de tjänar dessutom stora pengar på det. Genom att hänvisa till siffror från såväl Post- och telestyrelsen, internetoperatörerna själva som branschorgan, har de räknat ut att intäktspotentialen för operatörerna kan uppgå till två och en halv miljarder kronor. Något som Jon Karlung på internetleverantören Bahnhof inte alls håller med om.

jon karlung
Jon Karlung. Foto: Kristina Sahlén

– Det är rent trams, det ligger ingen sanning i det. Detta är bara en del i deras lobbyistverksamhet som vill lägga mer ansvar på oss. Vår uppgift är att säkerställa ett internet med fri rörlighet, inte leka poliser, säger han.

Rapportförfattarna beskriver den illegala marknaden för fildelning som ett ekosystem bestående av annonsörer, tittare, sökmotorer, internetleverantörer och i slutänden den sajt där materialet görs tillgängligt. Ett system där illegala aktörer är beroende av de legala. Men det är inte i huvudsak pirattjänsterna som drar hem de stora pengarna, utan det är just leverantörer genom att sälja snabbare uppkoppling och mer mobildata, enligt rapporten.

En rad åtgärder listas för att komma till rätta med de problem som beskrivs. Ett av de förslagen riktas till regeringen och kulturdepartementet. Om marknaden inte kan reglera sig själv bör staten gå in och tvinga fram ett ansvarsfullt beteende. De måste i högre utsträckning få de olika aktörerna till mötesbordet och se till att arbetet mot upphovsrättsintrång effektiviseras. Fungerar inte det på frivillig väg kan ny lagstiftning bli aktuellt.

Läs också: Nya miljonböter för Pirate Bay-grundaren Peter Sunde

I våra grannländer Norge och Danmark är Pirate Bay, och andra piratsajter, i dag blockerade, likaså i Storbritannien. Per Strömbäck, på Film- och tv-branschens samarbetskommitté, säger att ny lagstiftning kan vara ett alternativ, men att det beror på utfallet i det pågående rättsfallet kring Bredbandsbolaget. En dom från hovrätten väntas under hösten.

– Vi tycker att kreatörer ska ha samma rättsskydd som i våra grannländer. Vi tycker inte heller att operatörerna ska vara poliser, det tycker ingen. Men mellanhänderna måste ta en större roll, säger han.

Per Strömbäck säger att det är lätt att fastna i en tankefälla, att bara titta på en lösning. Snarare handlar det om ett samarbete mellan fyra delar: lagliga alternativ, bättre rättsprocess, upplysning och mellanhänderna.

– Alla har haft en favoritlösning, men man måste ha ett helhetsgrepp för att lösa problemet, säger han.

Han tycker främst att rapporten visar på hur stor denna gråa ekonomi är och vilka ekonomiska värden som går förlorade. Dock är han medveten om att det är uppskattningar och beräkningar, men tycker ändå att det pekar ut en riktning.

Utöver eventuell lagstiftning föreslår rapporten en rad andra åtgärder.

  • Allmänheten behöver på ett bättre sätt informeras om riskerna som kan uppstå vid besök på piratsajter, som att många annonser innehåller virus av olika slag.
  • Rättsväsendet måste få bättre resurser för att bekämpa immaterialrättsliga brott. Polisen måste också jobba mer i förebyggande syfte.
  • Det måste gå snabbare att förverka domänadresser.
  • Producenter av operativsystem bör försvåra nedladdningen av otillbörligt kopierat material, genom uppmuntran eller regleringar.

Jon Karlung tycker att den information som finns tillgänglig räcker gott och väl, att de flesta människor redan är väl medvetna om riskerna som finns på fildelnings- och stremingsajter. Och att polisen själva måste bedriva sitt eget spaningsarbete.

– Vi informerar redan i dag om osäkra sajter, och vi kommer fortsätta göra det utan att upphovsrättsorganisationer driver på med pekpinnar. Om det finns fog för det i svensk lagstiftning kommer vi att hjälpa polisen, om de på ett dokumenterat sätt kan visa på servrar som används för illegal verksamhet. Men det är inte vårt jobb att agera, de måste själva identifiera den typen av aktiviteter, säger han.

Telia, en av Sveriges största internetleverantörer, har tagit del av debattartikeln men har valt att inte kommentera den ytterligare. I stället hänvisar de till de rundabordssamtal som sker och som Kulturdepartementet tagit initiativ till, där aktörer från branschen deltar.