Den 15 juni nästa år slopas roamingavgifterna inom EU – men inte för storkonsumenterna. De som reser utomlands allra oftast kommer att få fortsätta betala, enligt ett förslag på en ny förordning.

Alla operatörer inom EU måste erbjuda sina kunder 90 dagars gratis roaming per år, enligt EU-kommissionens förslag. Men minst var 30:e dag måste kunden ansluta till mobilnätet i sitt hemland, annars får operatören börja ta ut avgifter.

Undantaget är personer som exempelvis jobbpendlar mellan två länder. Om du loggar in både på ditt hemlands nätverk och på ett utländsk nätverk under en och samma dag ska den dagen inte ingå i 90-dagarskvoten.

Läs också: Telenor fimpar roamingavgift – men konkurrenterna avvaktar lagkrav

Operatörerna får också lov att sätta tak på hur mycket kunderna får ringa eller surfa, men utrymmet får inte bli för snålt. De får inte sätta en gräns som är lägre än "snittvolymen som konsumeras av kunderna i hemlandet", enligt förslaget.

Förordningen har tillkommit efter att många operatörer inom EU uttryckt oro. Helt fri roaming kan leda till att vissa medborgare blir "permanenta roamare", och tecknar sina abonnemang i länder med låga taxor eller höga datavolymer.