Facebooks sätt att minutiöst samla in, analysera och sälja information om användarna bryter mot europeiska data- och konsumentlagar, hävdar den österrikiske juristen Max Schrems. Han har därför initierat en drygt 25 000 man stark grupptalan mot företaget.

Två rättsinstanser har redan sagt nej till att ta upp grupptalan, men nu har Österrikes högsta domstol skickat ärendet vidare till EU-domstolen.

Läs också: Nya dataavtalet ratas av EU-parlamentet – fortsatt osäkerhet för it-jättar

Max Schrems, mannen som använde Edward Snowdens avslöjanden om massövervakning till att fälla Safe Harbor-avtalet, inledde processen redan 2014. Han uppmanade Facebook-användare utanför Nordamerika att ansluta sig, och fick ett överflöd av frivilliga.

25 000 personer valdes ut till grupptalan, och var och en kräver nu Facebook på 500 euro. Sammantaget handlar det om ett skadestånd på runt 120 miljoner kronor.

Men hittills har rättsprocessen inte alls handlat om integritet, utan om juridiska teknikaliteter. Det finns inget stöd för grupptalan i Österikes lagstiftning, och Facebook har därför försökt få målet avvisat utan att diskutera sakfrågan. Nu är det upp till EU-domstolen att avgöra om målet får leva vidare – eller om varje enskild person måste lämna in sin egen stämningsansökan.

Läs också: Frankrike kräver att Facebook slutar spåra folk som inte är användare

"Att lämna in tusentals individuella stämningsansökningar till tusentals domstolar skulle vara absurt. Om man ser på fallet rationellt finns det få argument mot vår ståndpunkt – men det kommer att bli ett spännande fall", säger Max Schrems i ett uttalande.

"Herr Schrems anspråk har avslagits två gånger med motiveringen att det inte går att föra en "grupptalan" å andra konsumenters vägnar i österrikiska domstolar", säger en talesperson för Facebook till Reuters.