Det tillkännagav kommissionens vice ordförande för den digitala marknaden Andrus Ansip vid en presskonferens.

Men mobiloperatörer ska kunna förhindra missbruk genom att söka efter misstänkta beteenden.

Den 9 september drog kommissionen tillbaka ett första förslag där avgiftsfri roaming skulle begränsas till 90 dagar. Förslaget hade lagts fram den 6 september.

Läs också: Gratis roaming nästa år – men inte om du är utomlands för ofta

– Målet med det nya förslaget är detsamma, att förhindra missbruk, sade Andrus Ansip.

Avgiftsfri roaming är tänkt för tillfällig vistelse i andra EU-länder och inte för permanent boende.

Priserna skiljer sig avsevärt för samtal och mobilsurf mellan EU-länderna. Andrus Ansip underströk att roaming för folk som jobbpendlar till ett annat EU-land inte ska räknas som missbruk. Men när mobiloperatören misstänker missbruk ska den kunna fråga abonnenten om användning som inte verkar vara affärsresor eller semesterresor. Om abonnenten inte kan ge en godtagbar förklaring kan operatören påföra en extra avgift. Abonnenten ska kunna överklaga operatörens beslut.

– Om en kund har ett estniskt sim-kort men aldrig reser till Estland kan operatören ställa frågor och kanske påföra en tilläggsavgift, sade kommissonären för den digitala ekonomin Günther Oettinger.

Bedömningen vad som är normal användning och vad som är missbruk ska utgå från vilket EU-land abonnenten har en permanent koppling till. Varningssignaler kan vara obetydlig inhemsk trafik jämfört med roaming, lång tid av inaktivitet och sekventiell användning av flera sim-kort för roaming.

Läs också: EU:s nya regler påverkar alla företag – det här är vad du måste veta

En annan säkerhetsmekanism ska vara att mobiloperatören kan få tillåtelse av sin nationella tillsynsmyndighet att tillfälligt påföra tilläggsavgifter vid negativa effekter på en marknad, som prishöjningar.

Andrus Ansip sade att EU måste skydda teleoperatörer i södra Europa som måste investera i nät för turistsäsongen. Han öppnade för att lyssna på synpunkter från olika intressenter.

– Låt oss diskutera. Vi vet inte allt. Kanske behöver vi införa volymbegränsningar i framtiden, sade han.

Nyhetsbyrån Direkt