Copyswede har återigen fått igenom sina krav om den så kallade kassettskatten, eller hårddiskavgiften. Samsung måste berätta hur många surfplattor och datorer de säljer och betala privatkopieringsersättning för lagringsminnet i varje enhet. Därmed går Patent- och övermarknadsdomstolen på samma linje som Solna tingsrätt.

Rättstvisten mellan Samsung och Copyswede har pågått sedan hösten 2013. Det var nämligen då upphovsrättsorganisationen började kräva privatkopieringsersättning för alla datorprodukter med lagringsminne, det vill säga på surfplattor, datorer och externa hårddiskar. Företagen var tvungna att berätta hur många enheter de sålde och rapportera det till Copyswede.

Läs också: Har kassettskatten spelat ut sin roll? Nästan ingen privatkopierar längre enligt ny undersökning

Många gick med på att betala avgiften, men Samsung vägrade. Copyswede stämde därför elektronikföretaget i juli 2014. Solna tingsrätt gav upphovsrättsorganisationen rätt. Och den högre instansen instämmer, datorerna och surfplattorna som angetts är att se som "särskilt ägnade" för exempelframställning för privat bruk, i upphovsrättslagens mening. I princip alltså att det är vad datorerna är till för. Därmed måste tillverkaren betala en avgift till rättighetsägarna.

I somras gick Copyswede vinnande ur en liknande strid. Då var det Telia som var motparten och frågan gällde Iphone. Högsta domstolens beslut landade i att även de smarta telefonerna ska beläggas med privatkopieringsavgift.

Patent- och marknadsöverdomstolens dom, som kan läsas här, går inte att överklaga.

Klas Elm, vd för Elektronikbranschen, är inte förvånad över dagens dom. När IDG.se når honom vid lunchtid har han inte hunnits sätta sig in i domens detaljer.

– Men generellt kan jag säga att domen visar på det akuta behovet av att se över svensk lagstiftning. Regerigen utlovade en översikt redan för tio år sedan. Förutom det måste regleringarna justeraras så att de i alla fall står i samklang med EU-rätten, säger han.

Copyswede tyckte också att domen var väntad.

– De går på samme linje som tingsrätten och hänvisar dessutom till Telia-domen i Högsta domstolen. Man konstaterar att surfplattor och datorer är särskilt ägnade åt privatkopiering, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede.

I ett mejl till IDG.se kommenterar Samsung domen så här: "Samsung kommer att analysera domen och domskälen noggrant för att därefter ta ställning till vad domen innebär, hur övertygande domstolens argument är och vilka åtgärder från Samsungs sida som är motiverade med anledning av domen.”