Telias tjänster som ger fri surf på sociala medier och på musiktjänster även efter det att kundens datatak är uppnått bryter mot EU:s regelverk om likabehandling av trafik. Det beskedet står PTS fast vid när myndigheten i dag skickat ett så kallat föreläggande till Telia om att rätta sig.

Läs också: PTS slår ner på Telias ”fria” surf – bryter mot nätneutraliteten

PTS kom i december med ett utkast till beslutet, som Telia i sin tur svarade på. Men svaret har inte bitit på myndigheten. Telia har nu 30 dagar på sig att rätta sig efter reglerna, enligt föreläggandet.

"Trafikstyrningsåtgärder och diskriminering av trafik kan på sikt leda till att slutanvändares valfrihet begränsas och att innovation och utveckling av nya innehållstjänster hämmas. Det kan också leda till fragmentering av internet vilket på sikt skulle vara negativt för konsumenterna", skriver PTS i ett pressmeddelande.

Läs också: Slutet för operatörernas nolltaxa? EU-organ skärper nätneutraliteten

Telia har möjlighet att överklaga PTS föreläggande, och det är väl ingen vild gissning att så kommer att ske. Vi uppdaterar artikeln när Telia kommit med besked.