Straffet för brott mot upphovsrättslagen ligger i dag på max två års fängelse. Regeringen vill nu se över lagstiftningen och se om det är aktuellt med skärpta straff för de allra allvarligaste fallen. Utredningen välkomnas av Polisens nationella samordnare för immaterialrättsliga brott Paul Pintér. Hans förhoppning är att utredningen ska leda till bättre möjligheter för polisen att jobba mer effektivt.

– Har man ett grovt brott kan man få tillgång till en helt annan verktygslåda. I direktiven för utredningen nämner regeringen nästan alla av de punkter som vi tidigare har föreslagit. Det enda som är, är att det tar alldeles för lång tid. Det ska kunna gå snabbare än ett år, säger han.

Läs också: Musikindustrin ber Donald Trump ta hårdare tag mot pirater

Ett verktyg som Paul Pintér föreslog redan i april förra året är möjligheten att ta ett domännamn i beslag redan under förundersökningen. Om det blir verklighet återstår att se. Men med en annan straffskala skulle polisen få tillgång till andra tvångsmedel än de som finns i dag och helt andra metoder för att bekämpa kommersiella piratsajter. Han föreslog också att det ska finnas stöd i lagen för att operatörerna ska kunna blockera piratsajter. Frågan om det redan finns ett sådant stöd har varit uppe i Patent- och marknadsöverdomstolen, beslut i det ärendet väntas i februari.

Paul Pintér
Paul Pintér, Polisen.

Omfattningen på verksamheten kring olagliga fildelnings- och streamingsajter uppgår inte sällan till miljonbelopp. Det kommersiella intresset har vuxit och annonsintäkterna är en betydande del av kakan. De misstänka bakom numera nedlagda Swefilmer ska till exempel ha tjänat 14 miljoner kronor på reklamen som kom in via sajten. Piratstreaming sker i allt högre grad via organiserad brottslighet, det har både polis och åklagare lyft fram tidigare.

Vilket också är anledningen till att regeringen nu valt att utreda frågan närmare. I en kommentar till IDG.se skriver Justitiedepartementet att problemen med storskaliga intrång i upphovsrätten har ökat.

”Med hjälp av välorganiserade sajter sker intrången snabbt, enkelt och både öppet och mer eller mindre anonymt. Sajterna riktar sig också till en stor mottagarkrets. Inte sällan har verksamheten koppling till större aktörer eller grovt organiserad brottslighet. Detta har gjort intrången mer omfattande, svårutredda och skadliga i förhållande till både rättighetshavare, konsumenter och samhället i stort”, skriver Anna Enbert, rättssakkunnig på justitiedepartementet.

Det är utvecklingen av piratsajterna som drivit på behovet av en förändrad lagstiftning. Ska polisen kunna agera mot de mer allvarliga brotten krävs nya lagar står det i direktiven till utredaren. Fokus hos rättsväsendet bör dessutom ligga på just den kommersiella och organiserade brottsligheten. En internationell jämförelse har också visat att de svenska straffskalorna är förhållandevis låga. Maxstraffet ligger i dag på två års fängelse. Det är inte ovanligt att det stannar vid böter och villkorliga domar.

Läs också: Dreamfilm-härvan: Organiserad piratverksamhet drog in miljoner

Vilka de allvarligaste fallen av brott mot upphovsrätten är framgår inte. Men Paul Pintér gör en jämförelse med bedrägeribrott som kan betraktas som grovt. Även det är något som utredningen får visa. Det kan bli aktuellt med ändringar i den befintliga straffskalan eller att införa en ny brottsrubricering för grovt brott. Om utredaren tycker det är lämpligt ska hen också ta ställning till vilka omständigheter som ska avgöra bedömningen.

Justitieminister Morgan Johansson la redan i maj 2016 fram sina åsikter om lagarna gällande kommersiella piratsajter. Han sa sig så stå upp för upphovsrätten. Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt sa 2006 att regeringen inte skulle kriminalisera en hel generation. Som svar på det citatet sa Morgan Johansson:

– Jag tycker att den inställningen tar allt för lätt på frågan om upphovsrättsintrång, och det kanske färgade de åren. Låt mig vara väldigt tydlig: vi anser att stöld är stöld, även om det handlar om immateriella rättigheter och den här regeringen står upp för upphovsrätten och kommer att fortsätta stå upp för upphovsrätten.

Vad utredningen kommer fram till presenteras den 15 februari 2018.