En stor seger för alla som kämpat mot övervakningssamhället och för den personliga integriteten, så beskriver Bahnhofs vd Jon Karlung det beslut som i dag fattades av internetoperatören.

– Vi har drivit kampen i många år nu och i dag tog vi det slutgiltiga beslutet. Vi kommer inte att spara någon data, förutom de logguppgifter som vi av tekniska skäl måste spara i 24 timmar. Men den datan tar vi sedan bort, säger Jon Karlung.

Läs också: Bahnhofs vd är ständigt i nya konflikter. Därför håller Jon Karlung aldrig tyst.

Bahnhof har vägrat lämna ut kunddata till polisen, annat än om det rör grov brottslighet. För det har företaget hotats med miljonvite av Post- och telestyrelsen. Nu ser operatören alltså till att det inte ens finns några uppgifter att lämna ut.

Bakgrunden är att EU-domstolen i december förra året fastslog att internetoperatörerna inte kan tvingas att lagra trafikdata och att polis inte ska kunna begära ut data utan ett domstolsbeslut.

– Vi tycker att det är rätt. Det är inte upp till operatören att bedriva polisverksamhet, det vore som om posten skulle behöva agera polis, säger Jon Karlung.

Men även om Bahnhof ser EU-domen som en seger besväras Jon Karlung över resultatet då regeringen nu får börja om från början. Nya regler för datalagring lär komma.

Läs också: Bråk mellan Bahnhof och polisen om datalagrade kunduppgifter

– Jag tror man hade kunnat tillämpa alternativa modeller från början. Det måste finnas en balans mellan frihet på nätet och brottsbekämpning. Men i stället valde man att operatörerna ska agera som polis.