Justitiekanslern, Datainspektionen och Advokatsamfundet säger alla nej till regeringens lagförslag om att privatpersoner ska få flyga med kamerautrustade drönare över allmänna platser från första augusti i år.

Det var i oktober förra året som Högsta förvaltningsdomstolen slog fast att drönare med kamera utgör det samma som övervakningskameror, vilket innebär att det krävs tillstånd enligt kameraövervakningslagen för att få användas.

Läs också: Vem får fota med drönare? Det betyder den kritiserade domen

Kort därefter föreslog regeringen ett nytt lagförslag om att det från augusti i år skulle återigen skulle bli lagligt ifall det användes för ”berättigade ändamål”, fram till den 25 maj 2018 då EU kommer att lagstifta om hur drönare får användas.. Men enligt Datainspektionen är vinsterna med en lagändring inte i proportion med riskerna.

– Det skulle möjliggöra för integritetskänslig kameraövervakning. Förslaget är snabbt framtaget och man har gjort det enkelt för sig genom att räkna in alla drönare som inte används av myndigheter. Det är otydligt hur det ska regleras i personuppgiftslagen, säger Tove Fors, jurist hos Datainspektionen.

Även Justitiekanslern slår fast vid att saknas tydliga förslag på hur man ska skydda den personliga integriteten.

”De överväganden som presenteras till grund för förslaget är kortfattade. Någon tydlig redogörelse lämnas inte beträfande vilka berättigade ändamål som idag, på grund av kameraövervakningslagens tillståndskrav, inte bedöms kunna tillgodoses. Inte heller finns det i promemorian någon mer utförlig analys kring vad som kommer att gälla i integritetsskyddshänseende om förslaget genomförs”, skriver Justitiekanslern Anna Skarhed i sitt remissvar.

Advokatsamfundet i sin tur skriver på sin hemsida att man anser att Justitiedepartementet bör avvakta beslut i frågan tills den särskilda utredning som pågår om kameraövervakning presenteras senare i år.

Läs också: Regeringen föreslår undantag för drönare – ska slippa tillstånd för att filma

Enligt Tove Fors är dagens lagstiftning inte någon spik i kistan för kamerautrustade drönare utan många ansöker om tillstånd.

– Man kan ansöka om tillstånd och vi på Datainspektionen ser är att det trillar in beslut från länsstyrelserna om tillstånd för fotografering med drönare, säger hon.