Regeringen kommer att tillsätta en utredning om huruvida det går att ändra den EU-lagstiftning som i december slog fast att svenska internetoperatörer inte behöver lagra sina kunder trafikdata. Det rapporterar SVT Nyheter.

”Polisen och säkerhetspolisen behöver de här uppgifterna från operatörerna för att genomföra sina utredningar. Därför kommer vi på regeringssammanträdet imorgon att tillsätta en utredning för att så snabbt som möjligt få en ny lag på plats”, säger Anders Ygeman till SVT Nyheter.

Läs också: Bahnhof slutar lagra användardata – raderar allt efter 24 timmar

Innan EU-domstolens beslut var internetoperatörerna tvungna att spara sina kunders trafikdata i minst sex månader, men efter beslutet har bland annat operatören Bahnhof valt att att helt sluta lagra data från sina kunder längre än 24 timmar.

I en tidigare intervju med IDG kritiserade Bahnofs vd Jon Karlung den tidigare lagstiftningen då han menade på att det satte för mycket press på operatörerna.

– Det är inte upp till operatören att bedriva polisverksamhet, det vore som om posten skulle behöva agera polis, sa Jon Karlung.

Ett av de områden som kritiserades av EU-domstolen var hur datalagringen kunde skada den personliga integriteten, och det är en faktor som Anders Ygeman säger kommer spela stor roll i den nya utredningen.

"Utlåtandet från EU-domstolen pekar på att svensk lagstiftning haft för dåligt skydd. Därför måste vi ha starkare spärrar för den personliga integriteten och för rättsäkerheten", säger Anders Ygeman.

Läs också: Vad ska hända med datalagringen? Frustration hos polisen – men PTS ligger lågt

Det är den före detta lagmannen Sigurd Heuman, som bland annat varit ordförande för Säkerhets- och integritetsnämnden, som kommer att sköta utredningen som ska vara klar den åttonde oktober.

Enligt Anders Ygeman beror den korta utredningsperioden på att man tar frågan på mycket stort allvar.

”Under utredningstiden hoppas jag att operatörerna lämnar ut viktig information som är av vikt för rikets säkerhet och för att lösa allvarlig brottslighet”, säger Anders Ygeman till SVT Nyheter.