Översynsorganet för datalagring inom EU riktade i måndags återigen kritik mot integritetsinställningarna i Windows 10, det trots att Microsoft i början av året ändrade sina inställningar för datainsamlandet i operativsystemet. Det skriver Reuters.

Redan förra året meddelade EU-representanterna Microsoft att de var kritiska till standardinställningarna i Windows 10, inställningar som de ansåg gjorde det svårt för användarna att kontrollera vilka data de delade med sig av och vad Microsoft gör med informationen.

Läs också: Regeringen snabbutreder datalagring – ny lag ska hjälpa polisen

”Microsoft borde tydligt förklara vilken typ av personliga data som samlas in och i vilket syfte. Utan sådan information kan inte samtycke informeras, och är därför inte giltigt”, skriver EU:s arbetsgrupp i sitt uttalande.

Microsoft har ännu inte kunnat svara på kommentaren, men EU:s arbetsgrupp nämner i sitt uttalande att Microsoft hittills varit samarbetsvilliga.

Även på nationsnivå har Microsoft fått kritik för sitt insamlande av data. I juli förra året uppmanades franska Microsoft att sluta samla in överflödiga mängder data.