Kan drönare användas för att främja företagandet i Sverige? Ja det är en av frågorna som Trafikutskottet vill ha svar på i den drönarstrategi som man inom kort väntas begära från regeringen.

Erik Ottoson (M) sitter i Trafikutskottet, enligt honom är en strategi för drönare viktigt för att hålla Sverige konkurrenskraftigt gentmot andra länder.

– I dag finns det ingen strategi som tar tillvara på möjligheterna med drönare, eller som kan lösa de juridiska svårigheter som tekniken för med sig. Det är en konkurrensfråga, vi måste ha en strategi så att de här jobben landar i Sverige, säger Erik Ottoson.

Läs också: Vem får fota med drönare? Det betyder den kritiserade domen

Om tekniken utvecklas i den takt som vi hittills sett tror Erik Ottoson att drönare kommer att bli ett allt mer vardagligt inslag i våra liv, och det menar han är något som Sverige måste ta i beaktning. Bland annat genom att förenkla möjligheterna till verksamhet och forskning för företagen.

Vid sidan av de jobbmöjligheter som drönarverksamhet kan föra med sig trycker även Trafikutskottet på behovet av säkerhetstänk i en eventuell strategi.

Erik Ottoson (M)
Erik Ottoson (M)

– I dag händer det att drönare ställer till det för flygtrafiken, det här är något som vi kommer att behöva lösa i takt med att drönarna blir vanligare, säger Erik Ottoson och fortsätter:

– Jag var nyligen på besök i Holland, där tittar man mycket på detta. Bland annat undersöker de möjligheten att ha en speciell flygledare som enbart håller koll på drönare för att lösa eventuella problem i luftrummet. Det finns mycket man kan göra.

Den senaste tiden har debatten kring drönare främst handlat om vilken påverkan kamerautrustade varianter har på den personliga integriteten. Förra hösten slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att kamerautrustade drönare utgör det samma som övervakningskameror vilket för med sig att det krävs ett speciellt tillstånd för att de ska få användas.

Sedan dess har regeringen lagt fram ett nytt lagförslag, om att det återigen ska bli lagligt för privata aktörer att använda sig av kamerautrustade drönare från och med augusti i år. Men det förslaget har sedan dess sågats av Datainspektionen, Advokatsamfundet och Justitiekanslern.

Läs också: Airbus vd tror på "flygande bilar" redan under 2017

Erik Ottoson håller med om att det finns många oklarheter när det kommer till kamerautrustade drönare och att det är något som kan inkluderas i den strategi som efterfrågas.

– Den strategi som vi vill se kretsar inte enbart kring drönare med kamera, men en eventuell kameralagstiftning kan vara en del i den övergripande strategin, säger Erik Ottoson (M).