Det är forskare vid University of Pittsburgh som har gjort upptäckten att unga människor som spenderar mer än två timmar om dagen på sociala medier löper större risk att känna sig socialt isolerade. Det skriver The Telegraph.

”Det (sociala media-användande reds anm) kan föra med sig känslor av avundsjuka och en förvrängd tro på att andra har ett lyckligare och mer framgångsrikt liv”, skriver forskarna i sin undersökning.

Läs också: Facebook tar AI till hjälp för att förhindra direktsända självmord

Men huruvida för mycket tid på sociala medier som gör oss deppiga eller ifall det är så att nedstämda människor använder sociala medier mer vågar inte forskarna svara på.

”Vi vet inte ännu vilket som kommer först, sociala media-användandet eller upplevelsen av social isolation”, säger Brian A. Primack, som varit med och gjort undersökningen, till Telegraph och fortsätter:

”Det är möjligt att unga vuxna som initialt känner sig socialt isolerade vänder sig till sociala medier. Eller så kan det vara ett ökat användande av sociala medier på något sätt leder till känslan av att vara isolerad från den verkliga världen. Det kan också vara en kombination av de två”.

Forskningsunderlaget bygger på enkätsvar från 1 787 personer mellan 19 och 23 år, som alla fått berätta om sitt sociala medie-användande och forskarna verkar vilja fördjupa sig vidare i ämnet.

Läs också: Så ska regeringen få fart på arbetet med e-hälsa

”Det här är ett viktigt ämne att studera eftersom problem med mental hälsa och social isolation ligger på en epidemi-nivå bland unga vuxna”, säger Brian A. Primack.