Det är i ett brev dedikerat till 28-års jubileet för World wide web som Tim Berners-Lee pekar ut tre trender som oroar honom för internets framtid. Det rapporterar The Register.

”De senaste tolv månaderna har jag blivit mer oroad över tre nya trender som jag tror vi måste hantera för att webben ska kunna nå sin sanna potential som ett verktyg som tjänar hela mänskligheten”, skriver han.

Läs också: Trots ändrade inställningar - EU kritiserar återigen datainsamlingen i Windows 10

Den första trenden som Berners-Lee pekar ut är företagens hantering av persondata, som han menar ofta sker utan den enskilda individens vetskap.

”Samtidigt som våra data lagras i patentskyddade silos, utan vår insyn, förlorar vi fördelarna som vi skulle kunna realisera om vi hade direktkontroll över den här informationen, och kan välja när och med vem vi vill dela den”, skriver Tim Berners-Lee.

Vid sidan av den datainsamling som företagen gör från internetanvändare fruktar även Berners-Lee att nationers myndigheter utövar allt mer övervakning på nätet.

”Regeringar ser allt mer våra handlingar online, och klubbar igenom extrema lagar som trampar på våra rättigheter för integritet. I repressiva regimer är det enkelt att se vilken skada som kan åsamkas – bloggare kan bli gripna eller dödade, och politiska motståndare kan bevakas. Men även i länder där vi tror att regeringen ser efter invånarnas intressen har man ändå gått för långt när man övervakar alla”.

Vid sidan av hotet mot den personliga integriteten på internet är fejkade nyheter, så kallade fake news, ett område som oroar Tim Berners-Lee som vill se ett krafttag mot företeelsen från sociala medie-jättarna.

”De här sajterna kan tjäna pengar när vi klickar på länkarna de visar oss och de väljer vad som visas baserat på algoritmer som lär sig utifrån vår personliga data som de konstant samlar in”.

Läs också: 14 hårresande saker som Google vet om dig

Fejkade nyheter och propaganda har även huvudrollen i den tredje trend som brevet varnar för – den ökade användningen av politiskt motiverad missinformation.

För att komma till bukt med de här tre problemen vill Tim Berners-Lee se en femårsplan som aktivt ska arbeta emot trenden.

”Vi måste kämpa mot regeringar som förtar sig med övervakningslagar, även i rätten om det blir nödvändigt. Vi måste trycka tillbaka mot missinformation genom att uppmuntra gatekeepers som Google och Facebook att fortsätta bekämpa problemet, samtidigt som de undviker att låta någon central institution att bestämma vad som är sant eller inte. Vi behöver mer algoritmisk transparens för att förstå hur viktiga beslut som påverkar våra liv tas, och kanske en uppsättning allmängiltiga principer”, skriver Tim Berners-Lee.