De mystiska och svårbegripliga kvantdatorerna har varit ett ämne för forskning och experiment i närmare 50 år. Sedan ett par år existerar de mer än i teorin, men utvecklingen befinner sig dock fortfarande på ett tidigt stadie. Det hindrar inte forskarna från att nu ställa sig frågan, vad ska vi nu göra med de kvantdatorer vi har? De har gett sig ut på jakt efter användningsområden.

IBM och kvantdatorföretaget D-Wave är två av de bolag som nu försöker tjäna pengar på sina dyra datorer, och det genom att kommersialisera tjänsterna. Klart är i alla fall att en kvantdator skiljer sig från en vanlig pc, och inte ens kan utföra samma saker. Snarare är det så att kvantdatorn ska göra det som dagens datorer inte kan. Områden där de tros bli användbara är för att hitta nya mediciner eller bygga molekylära strukturer.

Läs också: IBM bygger ny kvantdator - 10 gånger större än den gamla

Visserligen är våra datorer rätt bra på att analysera redan nu, genom att analysera information inom redan existerande datauppsättningar. Kvantdatorer däremot kan ge mer omfattande resultat genom att beräkna och anta nya uppsättningar data.

De första verkliga experimenten med kvantdatorer började på 1980-talet, eller snarare var det då tanken på kvantsystem väcktes. Men det var först 2009 som forskare kunde visa upp en verklig kvantprocessor. Både D-Wave och IBM har i dag kvantsystem, men de bygger på olika tekniker, där den tidigare är mer praktiskt och snabbare sätt att nå fram. Och den senare mer tekniskt avancerad och komplicerad.

Google och Nasa har installerat D-Waves 2000Q-system för att använda det tillsammans med artificiell intelligens och maskininlärning. Förhoppnings är att kvantdatorn ska optimera beräkningarna och i slutänden ta fram bästa möjliga lösning för problem som beror på en lång rad olika parametrar. Nasa har också använt företagets system för robotuppdrag i rymden. Google använder det för sin söktjänst samt bildmärkning och röstigenkänning.

I måndags gick även biltillverkaren Volkswagen ut med att de använder samma system för att förutsäga trafikmönster för taxibilar i Bejing. Företaget har också tagit fram en algoritm som kan förbättra flödet för bilarna genom staden. Studien är inte bara tänkt att leda till bättre taxitjänster utan också för att förstå hur kvantdatorer fungerar.

Läs också: Kom och köp – D-Wave säljer sin nya kvantdator för 15 miljoner dollar

Häromveckan lanserade IBM sitt Q-program där de via molntjänster hoppas kunna tjäna kommersialisera på sin kvantdator, via olika betaltjänster. Planen är också att på sikt en 50-kvantbitsdator, i dag har den en på 5 kvantbitar. De har riktat in sig särskilt på applikationer inom vetenskapen som materialforskning och kvantdynamik. Men de ser också på olika sätt för att arbeta med finanssektorn.

Företagen som har de tekniska lösningarna vänder sig nu till både tillverkningsindsutrin och forskningen för att sätta datorerna på prov. För varför lägga miljoner på teknik som bara står och samlar damm?