Branschen är splittrad kring när de självkörande bilarna på allvar kan introduceras på vägarna runt om i världen. Vid en konferens i Berlin gav tillverkare och underleverantörer vitt skilda svar på frågan. Trots framstegen som gjorts finns osäkerhet kring tekniken. Men oenigheten visar också på en splittring mellan etablerade, mer försiktiga, aktörer och uppkomlingar som sticker ut hakan, skriver Reuters.

Vid en konferens om det uppkopplade samhället i Berlin, anordnad av företaget Bosch, deltog ett flertal företag med fingrar i syltburken som är framtidens trafik. Chipptillverkaren Nvidia tillhör dem som ger de mest positiva prognoserna. Samtidigt får de tuff konkurrens från Intel som i veckan köpte det israeliska bilföretaget Mobileye för 130 miljarder kronor. Nvidia-chefen Jen-Hsun Huang tror att helt självkörande bilar kommer köra runt på vägarna 2025.

Läs också: Collegestudent byggde självkörande Honda Civic för några tusenlappar

– Tack vare djupinlärning, tack vare artificiell intelligens, har vi verkligen laddat vägkartan för självkörande bilar, säger han.

Tyska Bosch, som tillhör en av världens största underleverantörer till bilindustrin, lägger sin prognos något längre fram i tiden. Sista stadiet för helt autonoma bilar lär vi inte nå förrän 2031. Dagen de faktiskt rullar på vägarna, ja det vill bolaget inte ens gå in på.

Vägen framåt har varit kantad av olika problem, som utveckling ofta är. Det har handlat om ansvarsfrågor vid olyckor, hur man ska få ner kostnaderna för sensortekniken och hur bilarna ska skyddas från hackare.

– Självklart så måste vi bevisa att en autonom bil kör bättre och är inblandad i färre olyckor än en mänsklig förare, säger Volkmar Denner, vd på Bosch.

Trots att de två inte har samma syn på tidsramarna har de ändå ingått ett samarbete. Tillsammans presenterade de en prototyp för en ai-dator för bilar, den väntas gå i produktion inom de närmsta tio åren. Datorn kommer använda Nvidias processorkraft för att tolka data insamlad av sensorerna från Bosch.

Självkörande bilar delas in i olika kategorier, baserat på nivå av automatisering. De bilar som kör runt i dag är nivå två. Tesla är den bil som har teknik på plats för att skifta upp till fyra eller fem, när de får tillstånd. Nivå tre betyder att föraren helt kan lämna över körningen i miljöer systemet är bekant med, som motorvägar. Nivå fyra innebär att föraren i princip kan släppa ratten helt men måste vara redo att ta över i vissa situationer.

Läs också: Intel köper bolag för 130 miljarder för att bli ledande på självkörande bilar

Branschanalytikern Richard Windsor säger sig vara tveksam till att biltillverkarna kommer ha helt självkörande bilar färdiga till 2020, ett år som ofta nämnts i diskussionerna. Framför allt på grund av att ansvarsfrågan fortfarande saknar en lösning. Något som egentligen är bra nyheter för tillverkarna eftersom de, som han säger, inte är kända för att anamma ny teknik särskilt fort. Nvidia säger dock att de kommer ha chipp färdiga för nivå tre och fyra redan nästa år.

BMW säger att de kommer ha en nivå tre-bil redo för leverans 2021, men att tekniken för att gå upp i de högre nivåerna också ska vara klar samma år. Likaså planerar Volvo, Audi, Ford och Uber att ha nivå fyra-bilar klara inom tre till fyra år.