Plattformen heter The virtual volunteer, den virtuella volontären, och är tänkt att förse människor som befinner sig på flykt eller i en katastrofsituation med relevant information.

– I själva verket är det en webbapplikation som är responsiv så den fungerar i både små och stora skärmar. Den är utvecklad som en molntjänst och har hittills lagts upp som pilot i Grekland och just nu jobbar vi på att använda samma plattform i Sverige. Vi är på gång i Italien och på Filipinerna också, säger Henrik Dalin, från IBM som fungerat som projektledare sedan starten.

Läs också: Facebook hörsammar tyska krav och tar strid mot rasism riktad mot flyktingar

Idén föddes i samband flyktingkrisen 2015 när hundratusentals människor sökte sig till Europa. Henrik Dalin och några kollegor hjälpte till som volontärer med Röda Korset i Malmö. Tanken dök då upp om man inte skulle skapa ett slags digital volontärtjänst. Många av de människor som i dag befinner sig på flykt har tillgång till smarta telefoner och att få hjälp direkt i handen kan underlätta en redan alltför svår resa. De inledde en dialog med internationella Röda Korset i Géneve och det dröjde inte länge innan arbetet var i gång.

– Vi började med att, i samarbete med Röda Korset, ta reda på vilka användarna är. Vi byggde upp en kontext kring de som skulle använda tjänsten, det handlar om att bygga empati för användarna. Låter man tekniken styra blir det inte bra, säger han.

I den fasen hade de inte kontakt med några migranter utan använde sig av den expertis som finns inom Röda Korset och deras kunskap från katastrofer och utsatta lägen.

– Vi har utvecklat appen, men det är internationella Röda Korset som äger allt innehåll. Bland annat har vi byggt in en kartfunktion där de kan visa vilka av deras funktioner som finns i närheten, det kan vara sjukhus eller var man får legalt stöd, säger Henrik Dalin.

Liknande information finns att hitta via olika myndigheters webbsidor. Men skillnaden mellan dem och Röda Korset är det som följer med organisationens namn. De är helt fristående från alla myndigheter och symbolen känns igen över hela världen. Det kan för många människor innebära en trygghet, människors vars förtroende för myndigheter och polisväsende skadats i deras hemländer, säger Henrik Dalin.

Läs också: Nu har vi kvantdatorer – men vad sjutton ska vi göra med dem?

Tjänsten kan kopplas till Google maps för att peka ut var Röda Korsets olika verksamheter finns. Det finns dessutom en funktion med symboler för sjukvård, hygienutrymmen och boende. Detta för att man enkelt ska kunna peka ut vad man letar efter, även om man inte behärskar språket. I dag är tjänsten anpassad för engelska, arabiska, svenska och farsi.

I februari förra året bad EU om hjälp från teknik- och it-företagen för att ta fram lösningar som kan spåra och övervaka flyktingar. De efterlyste allt från appar till biometriska lösningar. I apparna skulle människor få information om flyktvägar, boende och annan typ av nödvändig information. Människorättsorganistioner var snabba med att ifrågasätta idéen och var kritiska till den övervakning som EU öppnade för.

Plattformen från Röda Korset och IBM handlar inte om att ladda ner något på den egna telefonen. Det är en webblösning. Och anledningen till att man valde den vägen är framför allt för att göra det så enkelt som möjligt. En plattformsoberoende lösning är lättare att underhålla jämfört med att behöva uppdatera appar för både Ios och Android säger Henrik Dalin.

Pilotförsöken började i Grekland och de har haft 40 000 besök sedan starten. Nu håller de på att utveckla plattformen med information från svenska Röda Korset.