I januari fastslog Post- och telestyrelsen att Telia bryter mot EU:s regler kring likabehandling av trafik när de erbjuder sina kunder som gjort slut sin surfpott fortsatt fri surf på sociala medier.

Sedan dess har Telia överklagat PTS:s beslut till förvaltningsdomstolen där ärendet just nu ligger.

– Vi överklagade PTS:s beslut om att vi skulle justera vårt erbjudande till förvaltningsdomstolen samtidigt som vi ansökte om en inhibition, alltså att vi skulle få fortsätta ger våra kunder erbjudandet tills beslut fattats i förvaltningsdomstolen, säger Inger Gunterberg på Telias pressavdelning och fortsätter:

– Först fick vi nej på inhibitionen men vi överklagade sedan det beslutet till kammarrätten som gav oss rätt. Därför fortsätter vi att erbjuda fri surf tills beslut tagits i förvaltningsdomstolen.

Läs också: Slutet för operatörernas nolltaxa? EU-organ skärper nätneutraliteten

Telias inhibition ger dem alltså rätt att fortsätta med sitt erbjudande trots PTS:s beslut och under måndagen meddelade företaget att man nu utökar erbjudandet med fler sociala medie-plattformar.

Men att erbjudandet nu utökas är inget som bekymrar Post- och telestyrelsen.

– Det här påverkar inte vår bedömning. Vi har inte tittat på affärsmodellen eller vilka tjänster som det här erbjudandet gäller vid det här skedet, säger Emma Närvä, enhetschef för elektroniska kommunikationstjänster på PTS.

Men ni skulle kunna undersöka även affärsmodellen vidare?

– Det skulle vi. Det är ganska komplext att göra det och vi har inte bedömt att det var i den änden vi skulle börja vår granskning. Men skulle liknande erbjudanden exempelvis bli vanligare och vi skulle se att det påverkade konkurrensklimatet skulle vi kunna göra det, säger Emma Närvä.