I dag testas blodsockret med ett stick i fingret och ett litet blodprov, alternativt med implantat under huden. Framöver skulle det lika gärna kunna ske via en kontaktlins i ögat. Samma metod skulle även kunna upptäcka fel på andra organ i kroppen, skriver Gizmodo.

Genom att ta till vara egenskaper hos oerhört tunn transistorteknik har en grupp forskare på Oregon State-universitetet lyckats åstadkomma just detta. Med en transparent sensor på en kontaktlins kan prototypen idag mäta blodsockernivån. Framöver är tanken att linsen ska kunna upptäcka en lång rad medicinska problem och sjukdomar – till och med cancer.

Läs ocksåMjuka robotar ska röra sig smidigare med hjälp av magnetfält

Dagens mest avancerade mätmetoder, med implantat under huden, kan orsaka irritation eller infektioner och kan vara smärtsam för patienten. Engångslinser skulle kunna vara mer praktiska och säkrare. Till viss del har gruppens chef, professor Gregory Herman, utgått från tidigare forskning. Kollegor vid samma universitet tog för ett par år sedan fram en halvledare bestående av indium-gallium-zink-oxid (igzo). Teknik som använts för att ge bättre bild i tv-apparater och datorskärmar. Liknande teknik ska Gregory Herman nu använda för att diagnostisera medicinska tillstånd.

Sensorn består alltså av ett tunt, transparent lager igzo-transistorer, och ett enzym som oxiderar blodsockret i tårvätskan. När blodsockret oxiderar skiftar pH-nivåerna, och de förändringarna kan mätas genom transistorerna.

Prototypen befinner sig fortfarande på ett tidigt utvecklingsstadium. Än så länge har de inte ens fäst sensorn vid kontaktlinsen. Inte heller skickar den iväg några data. Men tanken är att informationen ska gå via radiofrekvenser till en mottagare.

Idén att ta in mätvärden med kontaktlinser är inte unik. Google presenterade en liknande lösning 2014. Men Gregory Herman tror kort sagt att hans grupp kommer att lyckas bättre. De har en transparent lösning där Google använder trådlösa chipp och glukossensorer i miniatyr som bäddas in mellan två lager av mjuka kontaktlinsmaterial. Professorn tror att de skulle kunna inleda tester på djur inom ett år. Forskningen är redan publcierad i ett flertal vetenskapliga tidskrifter.