Facebook tycker om när människor kan kommunicera, det är kärnan i deras affär. Och det får gärna ske via deras plattform. Men alla kan inte använda händerna för att skriva. Därför har bolaget sedan en tid jobbat på teknik som gör att människor kan skriva direkt från hjärnan, hundra ord per minut.

60 forskare, tekniker och andra experter har bakom de låsta dörrarna till Facebooks hemlighetsfulla laboratorium Building 8 filat på lösningar som de själva beskriver som tyst talkommunikation, skriver IDG News. Andra projekt de arbetar på är hård- och mjukvara för att göra det möjligt att höra via huden.

Läs också: Så ska Facebook locka företagen till Messenger

Trots de framsteg som görs inom tekniken i dag kan det ändå låta som science fiction. Men enligt laboratoriets chef Regina Dugan är det långt ifrån spekulationer och orealistiska fantasier.

– Inom de kommande två åren kommer vi bygga system som har möjlighet att skriva hundra ord per minut genom att läsa av neural aktivitet som är ägnad åt tal. Det låter som en omöjlighet, men vi är närmare än ni kanske anar, skriver forskningschefen som tidigare varit ansvarig för forskningsprojekt på Google och arbetat på amerikanska försvarsdepartementets forskningsavdelning Darpa.

Facebook är inte ensamma om att utveckla teknik för att kommunicera direkt från hjärnan. Forskare vid Stanforduniversitetet har tidigare visat hur ett gränssnitt mellan hjärna och dator kan göra det möjligt för människor med olika grader av förlamning att skriva enbart med tanken. Detta tack vare elektroder som fångar upp signaler från hjärnans rörelsecentrum.

Forskarna på Building 8 fokuserar dock på system som är mindre invasiva. Systemen är tänka att en dag fungera som talproteser för personer med kommunikationsnedsättning, eller som ett ny metod för förstärkt verklighet, AR. Deras mening är att elektroder inte är en skalbar lösning, vilket däremot icke-invasiva sensorer skulle vara.

Läs också: Facebook skruvar upp farten för React – kan bli genombrott för Javascript i mobilen

I tider av oro för den personliga integriteten lyftes även det potentiella problemet av forskningschefen. Regina Dugan sa att det inte finns något intresse att med den nya tekniken läsa människors tankar som ständigt snurrar på. Målet är att kunna läsa just de ord som personen skulle vilja skriva ner eller på annat sätt dela med sig av.

När det kommer till att höra genom huden säger hon att stora delar av kroppen är fylld av sensorer, två kvadratmeter hud som kan fånga upp och reagera på olika signaler. Lite som med blindskrift säger hon att de kan ta till vara och tolka de signalerna för att på olika sätt återskapa språk från olika komponenter.

Mark Zuckerberg har tidigare sagt att vår hjärna producerar tillräckligt med data för att strömma fyra HD-filmer varje sekund. Problemet är bara att vårt sätt att förmedla den informationen är genom tal, vars datakraft motsvarar ett modem från 80-talet.