Volvo Cars så väl som lastbilstillverkaren Scania arbetar just nu med att ta fram självkörande bilar. Utvecklingen går snabbt framåt men för att förarlösa fordon ska bli en realitet krävs att de testas i vardagstrafiken. Därför får Transportstyrelsen nu i uppdrag att besluta om tillstånd för sådan försöksverksamhet. De kommer också att slå fast de villkor som gäller i anslutning till tillståndet.

Myndigheten har sedan tidigare möjlighet att meddela beslut om dispenser för hur fordon ska vara utrustade när de testas. Under rådande regelverk har den möjligheten använts för viss försöksverksamhet. Men Transportstyrelsen har inte kunnat ställa krav på tillstånden.

Läs också: När kommer de där självkörande bilarna? Bilbranschen oenig om tidsplanen

– Regeringen ser det som viktigt att Sverige är ett land där ny innovativ teknik för hållbara transporter kan testas. Nu skapar vi bättre förutsättningar för försök med självkörande fordon i allmän trafik, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

En fråga som cirkulerat i diskussionerna kring självkörande bilar är kravet på en fysisk förare. Med den förordning som i dag presenteras är det nu krav på att det måste finnas en person antingen i fordonet eller utanför som räknas som förare, som kan ta över körningen.

Nya regler kring förutsättningarna för självkörande bilar och de tester som är nödvändiga för utvecklingen är en del i regeringens strategiska samverkansprogram. De grundar sig på Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför stora utmaningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, kommunicera och bevara jordens resurser.

Läs också: Video: Nu drar Volvo igång ett fullskaligt test med självkörande XC90

Samverkansprogrammens uppgift är skapa en yta för de olika aktörer som verkar inom de olika områdena, såväl offentliga som privata, för att stärka landets innovations- och konkurrenskraft. Förordningen kring självkörande fordon i försöksverksamhet börjar gälla 1 juli 2017. Och skulle någon bedriva tester utan tillstånd är det förknippat med böter.