Kinas president Xi Jinping har i veckan antagit en rad nya lagar som ger landets kommunistparti allt större kontroll över yttrandefriheten på nätet, regler som bland annat styr vem som får publicera sig på nätet. Det rapporterar Reuters.

Läs också: Kinesiska kulturmuren? Kina ska bygga ett eget Wikipedia

Reglerna träder i kraft första juni och för med sig att alla som skriver för etablerade nyhetssajter, mediehus eller bloggar måste ha ett godkännande från nationella eller lokala myndigheter. De måste även utbildas och legitimeras av myndigheterna.

När det kommer till finansieringen av nät-media får inga pengar komma från privata aktörer, utan allt ska betalas med offentliga medel. Skulle något företag vilja samarbeta med en utländsk aktör måste det i så fall godkännas av staten.

Att de nya reglerna gör det betydligt tuffare att bedriva nyhetsverksamhet i Kina råder det inga tvivel om, men landet har sedan länge haft väldigt strikt kontroll över internet och vilka sidor/tjänster som får användas. Tidigare har det dock funnits mindre nyhetsaktörer som oberoende rapporterat från landet, men de flesta av dem har stängts ned sedan president Xi Jinping krävt hårdare reglering av nätet.

Läs också: Friheten på internet minskar: majoriteten av användarna lever under censur

Utöver nätcensuren innehåller även de nya internetreglerna som träder i kraft första juni hårdare säkerhetskrav på nät- och produkt-leverantörer som arbetar med ”nationens säkerhet och allmänhetens intresse”.