EU-domstolen slog 2014 fast den så kallade rätten att bli glömd, som säger att Google har en skyldighet att ta bort sökresultat som är missvisande eller kan kränka en individ. Men det fattades aldrig något beslut om hur det skulle se ut över landsgränserna vilket fört med sig att Google i dag enbart tar bort sökträffarna i det landet där anmälan gjorts.

Nu slår dock Datainspektionen fast att rätten att bli glömd även kan gälla globalt, vilket betyder att Google kan behöva ta bort sökresultaten helt och hållet från sin sökmotor.

– Rätten att bli glömt är ingen absolut rätt, utan det görs en enskild bedömning i varje fall. I normalfallet ska kränkande sökträffar tas bort från sökningar som görs från Sverige. Men i vissa fall kan det sökresultat behöva tas bort även vid sökningar från utlandet, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen till IDG.se.

Läs också: Google stärker rätten att bli glömd – men den blir fortfarande lätt att kringgå

Men även om Datainspektionen nu slår fast att Google kan behöva radera sökresultat globalt blir det inte så i alla fallen, utan även där ska man utgå från en enskild bedömning.

– Det kan till exempel gälla en person som bor i Sverige men som kanske har släkt och familj i Thailand, säger Martin Brinnen.

Flera dataskyddsmyndigheter i Europa prövar just nu denna fråga och de flesta verkar göra en tolkning som innebär krav på global radering, det menar Daniel Westman, forskare i it-rätt vid Stockholms universitet.

– Slutligen kommer frågan att få avgöras av EU-domstolen, säger han till IDG.se.

Utöver att beslutet om den globala rätten att bli dömd har även Datainspektionen tittat närmare på några av de anmälningar som myndigheten från in från personer som kontakt Google om att få sökresultat borttagna men fått avslag.

Bland annat från en person som velat få bort sökträffar som kretsar kring en person med samma namn, och en person som velat få bort en länk om att hen förekommer i Lexbase. I bägge fallen slår Datainspektionen fast att det inte räcker som skäl till att sökresultaten måste tas bort.

Läs också: Google ska degradera ”fake news” med uppdaterade algoritmer

Ett klagomål kretsar dock kring en person som bedrivit en förening för ensamkommande barn och som velat få bort sökträffar om sig själv från främlingsfientliga sidor. Där finner Datainspektionen att uppgifterna på sajterna är av så pass privat karaktär att det inte kan ses som politisk kritik och beslutar därför att de ska tas bort.

Mer om Datainspektionens beslut finns att läsa på deras sajt.