Landet sitter redan på världens snabbaste superdator. Men i en värld där störst, bäst och, ja kanske inte vackrast, premieras gäller det att vara på tårna i teknikutvecklingen. Nu har forskare och ingenjörer i Kina börjat bygga på en enklare form av kvantdator, som trots det skulle kunna slå dagens datorer och servrar med hästlängder, skriver IDG News.

Kvantdatorer är ett område som intresserar både företag och forskare, både IBM och D-Wave filar på sina egna prototyper. Men kineserna tycks ha valt en annan väg. Det har valt att basera sin dator på multipla fotoner, något som gör att beräkningarna med råga kan överskrida de som kan göras i dag.

Läs också: Nu har vi kvantdatorer – men vad sjutton ska vi göra med dem?

För genom att använda ett stort antal fotoner och binda ihop dem har de fått upp datorns hastighet. Enligt forskarna är processen nu 24 000 gånger snabbare jämfört med singelfotoner.

Kina har satt som mål att de ska vara självförsörjande när det kommer till datorer och annan it, därför försöker de så sakteliga bygga upp hela sin teknikportfölj. Till exempel görs deras Taihu Light, världens snabbaste dator, på chipp framtagna av kinesiska tillverkare.

För tre år sedan sa kinesiska myndigheter att de skulle plöja ner närmare 150 miljarder dollar på utvecklingen av halvledare. Syftet: att få pc- och mobiltillverkare att gå över till chipp tillverkade inom landets gränser. Något som fått amerikanska konkurrenter att se rött. Där finns en rädsla att lågprischipp ska svämma över även på deras marknad och tidigare i år anklagade USA Kina för att rigga marknaden till sin fördel.

Om en kvantdator ingår i den övergripande strategin är oklart, men Kinas snabba teknikutveckling har oroat särskilt USA. Det finns en oro att en kvantdator skulle kunna stärka andra områden, så som vapenutvecklingen där snabba och kraftfulla datorer är en av nyckelkomponenterna. Men tiden för när en färdig, fullt fungerande kvantdator står färdig är än så länge långt borta. Prototypen kan fungera bra för enskilda beräkningar och uppgifter, men saknar möjligheten till generella beräkningar.

Läs också: Brittiska forskare vill bygga en kvantdator som är stor som en fotbollsplan

Utvecklingen av kvantdatorer rör sig fortfarande i mellanlandet av teori och praktik. Forskning pågår och det finns prototyper samt kvantdatorer i liten skala. I takt med att marknaden kräver snabbare men mindre chipp har kvanttekniken dykt upp som en möjlig väg ut. För håller tekniken sina löften, ja då kommer en helt ny typ av datorer vara norm i framtiden.

En kvantdator förlitar sig på så kallade qubits eller kvantbitar, motsvarande datorns bits. De kan till skillnad från dagens datorer antar flera värden och vara ett och noll samtidigt. Det gör att kvantdatorn kan utföra flera beräkningar samtidigt. Dock är kvantbitarna sköra och instabila.