En 23-åring, hemmahörande i Kungsbacka, döms för brott mot upphovsrättslagen till villkorlig dom och samhällstjänst. Vid straffmätningen har tingsrätten tagit hänsyn till hans ålder när brotten begicks. Den andre mannen, en 26-åring som bor i Tyskland, döms för brott mot upphovsrättslagen och grovt penningtvättsbrott till fängelse i 3 år, meddelar Varbergs tingsrätt i ett pressmeddelande.

Tingsrätten ogillar samtidigt Nordisk Films skadeståndstalan eftersom det inte är bevisat att filmen ”Johan Falk – Kodnamn Lisa” fanns tillgänglig på Swefilmer.com under den tidsperiod som åklagaren har påstått.

Något som filmbolagens ombud, Henrik Pontén från Rättighetsalliansen, ställer sig frågande till.

– Vi kommer se över detta och kommer kanske att driva skadeståndsfrågan vidare. Vi är inte helt säkra på att tingsrätten har förstått hur vi ser på skadestånd, vi tycker att det räcker att filmen lagts ut, säger han och tillägger att de annars är positiva till det fängelsestraff som utdömdes.

– Men det ligger nog till stor del i penningtvättsbrottet, säger Henrik Pontén.

Enligt åklagare Anna Ginner var dock inte skadestånd något hon yrkade för.

– Ett eventuellt skadestånd var inget jag förde talan, utan det var rättighetsalliansen med Henrik Pontén. Men jag hade ett förverkandeyrkande, där tingsrätten delade min uppfattning. 14 miljoner som nu tillfaller staten, säger åklagare Anna Ginner till IDG.

Läs också: Piratexperten: Blockera Pirate Bay räcker inte – branschen måste också skärpa sig

I sin dom skriver tingsrätten att de finner det klarlagt att länkningen på Swefilmer.se inneburit en överföring av verken till allmänheten och därmed utgjort att brott mot upphovsrätten. Detta ska dessutom gjorts med det uppenbara syftet att tjäna pengar och gå med vinst. Vilket de bevisats genom de belopp som hemsidan genererat i framför allt annonsintäkter står det i domen. Här har åklagaren visat på en rad olika transaktioner mellan Paypal-konton, privata bankkonton och konton tillhörandes vänner och familj.

Annan bevisning som tingsrätten lutar sig emot är också att ip-adresser, e-post och loggar på till exempel Skype har kunnat knytas till både 26-åringen och 23-åringen.

De båda männen har under rättegången hänvisat till en EU-dom i det så kallade GS Media-målet. Den där domstolen konstaterar att det är okej att länka till upphovsskyddat material, så länge man vet att materialt inte är publicerat olovligen eller om man tjänar pengar på det. Männen framför att det inte varit klarlagt om det är upphovsrättsbrott eller ej. Detta då det under perioden Swefilmen existerat inte varit helt oklart om det verkligen är ett brott.

Tingsrätten gör en annan bedömning, GS Media-domen har inte inneburit någon förändring av rättsläget.

"Att rättspraxis utvecklas är alltså inte jämförbart med en ändring i lagstiftningen, utan syftar till att tolka lagstiftningen och förtydliga vad som är gällande rätt".

Dessutom hänvisar rätten återigen till vinssyftet, som även det nämns i EU-domstolens beslut om länkning till upphovsskyddat material. Tillsammans med att männen försökt dölja sina ip-nummer och det faktum att en av dem länkat till information om rättsläget gällande streaming gör att tingsrätten anser att männen framstått som likgiltiga inför att filmerna varit upplagda utan tillstånd.

26-åringen döms alltså dels för brott mot upphovsrätten och dels för grovt penningbrott. Det sammantagna straffvärdet för de båda brottten bedöms till tre år i fängelse. Dessutom kommer 14 miljoner kronor förverkas från mannens konto. Mannens advokat har precis tagit del av domen, men har inte hunnit sätta sig in i detaljerna.

– Jag är förvånad att min huvudman döms för de två brotten. Gällande upphovsrättsbrotten anser jag att tingsrätten gör en felaktig tolkning av rättsläget. Jag anser också att påföljden är för hög om man jämför med Pirate Bay som var betydligt större i omfattning, säger Ansgar Firsching som företrätt 26-åringen.

Den yngre mannen, 23-åringen från Kungsbacka, döms för fyra brott mot upphovsrätten. Alltså betydligt färre än hans kumpan som dömde i 1 044 fall. Samtidigt påpekar domstolen att brotten begåtts "inom ramen för en verksamhet som varit organiserad och systematisk samt där han har haft en drivande roll". Även han ska ha varit medveten som sajtens vinssyfte och tjänade pengar på verksamheten, om än ett betydligt mindre belopp. Den samlade bedömning gjorde att straffet landade på villkorlig dom samt 120 timmars samhällstjänst.

Tingsrätten väljer som sagt att ogilla skadeståndstalan. Rättighetsalliansen har bara kunnat visa att filmen "Johan Falk - Kodnamn Lisa" funnits tillgänglig den 19 mars 2013. Det datumet är inte en del av den tidsperiod som åtalet omfattas av.

"Grunden för skadeståndstalan är uformad på så sätt att den inte hänvisar till gärningsbeskrivningen i åtalet", skriver tingsrätten och därmed ses grunden för skadeståndet vara tidsbegränsat på det sätt som åtalet är.

Historien om Swefilmer fick sin rättsliga start sommaren 2015. Då hade den illegala streamingssajten funnits i ungefär fyra år. Populärt liknades den vid ett Netflix fast för piratfilmer. Efter en husrannsakan mot en av de då misstänka männen släcktes sajten ner.

Läs också: Fängelse och miljonskadestånd för männen bakom Dreamfilm

Ärendet sågs som intressant av flera anledningar, dels för att det då var det första i sitt slag. Dreamfilm, där de inblandade dömdes i förra veckan, hade då ännu inte nått domstolsvärlden. Men det var intressant också för det stora belopp som gärningsmannen ska ha tjänat på sajten, 14 miljoner kronor.

Åklagaren Anna Ginner sa i en intervju med IDG.se att verksamheten var av en kommersiell natur, omfattande och välorganiserad. Ett tydligt exempel på hur brott mot upphovsrätten i dag går till.

Under åren har det diskuterats huruvida det är olagligt att länka till piratkopierat material eller inte. EU-domstolen konstaterade dock hösten 2016 att om sajtägaren är medveten om att materialet publicerats utan rättighetsägarens godkännande, och att man dessutom tjänar pengar på det, ja då är det faktiskt olagligt att driva den typen av sajt.

Läs också: Nya siffror: hälften av alla unga använder piratsajter för film och tv