Höga prestanda, korta utvecklingstider och ett stenhårt fokus på användarna. De sakerna står högt på listan när Folksam utvecklar it-tjänster och system. Johnny Nilsson och Patric Lindell är två av utvecklarna som arbetar med försäkringsbolagets nya plattform som kallas FUP (Folksams utvecklingsplattform). Den skiljer sig markant från den övriga it-miljön, bland annat genom att den använder moderna tekniker som microservices och lättillgänglig in-memory-data. Plattformen bygger på Gigaspaces XAP som ger en hög prestanda, nya möjligheter för konfigurationer, övervakning och ger minimal nertid vid produktionssättningar.

Johnny och Patric tycker om att använda de senaste teknikerna när det gäller Java och open-source-ramverk. Även tekniker som Google RPC och asynkron kommunikation tilltalar utvecklarna.

Utmaning med att få in mycket data in i FUP:en

Hittills har tjänster riktade mot kunder, som Mina sidor, flyttats över till och vidareutvecklats på ”FUP:en”, som den kallas internt. Utmaningen framöver är att få in så mycket data som möjligt i FUP:en. Till en början som cachning men så småningom också så att FUP:en har hand om källdata. En annan förändring som måste till har att göra med den högre utvecklingstakten som den nya tekniken innebär.

– Tidigare släpptes ny funktionalitet i stora releaser några få gånger per år, men nu kan vi releasa varje vecka. Utmaningen är nu att förändra andra förvaltningars arbetssätt till att matcha vårt, säger Johnny Nilsson.

Patric Nilsson och Patric Lindell
Johnny Nilsson och Patric Lindell arbetar med Folksams nya plattform som kallas FUP.

Idag handlar en stor del av vinsten med FUP:en om robustare, snabbare och säkrare applikationer men även enklare och effektivare utveckling. Johnny och Patric berättar hur hela processen från idé till färdigt resultat skiljer sig från tidigare.
– Idag är personer från verksamheten hela tiden delaktiga i ett utvecklingsprojekt, och även UX-specialister. På så sätt kan de som äger produkten eller tjänsten påverka arbetet fortlöpande, vilket både gör vårt arbete roligare och ger ett bättre resultat.

Tidigare var processen sådan att utvecklingsteamet fick en mer eller mindre komplett beställning av allt som skulle göras. Kontakten med användare eller ägare av systemet var mindre frekvent vilket minskade möjligheterna att påverka under utvecklingens gång.
– Genom att vi nu har med alla roller i utvecklingsteamet får vi en bra bild av hela projektet ur verksamhetens perspektiv, vilket gör att vi får tydligare förståelse och på så sätt också bättre kan möta deras behov, berättar Johnny Nilsson.

Förut sneglade de på Spotify men inte längre

En annan skillnad mot tidigare är att utvecklarna jobbar med microservices, som innebär bättre skalbarhet, mindre applikationer och Continuous Integration. Detta, tillsammans med ett agilt arbetssätt, gör såväl utveckling som införande i verksamheten enklare, snabbare och ökar flexibiliteten.

All ny teknik, nya arbetssätt och inte minst utvecklingsplattformen har inneburit ett lyft. Inte bara för tjänsterna som utvecklas. Även utvecklarna har fått en arbetsvardag som samtidigt är enklare och mer utmanande.
– Tidigare har man kanske tittat på unga bolag som Spotify och King, och tänkt att det vore kul att få jobba som dem. Men när vi nu får jobba med en modernare teknik och har möjlighet att delta i plattformens utveckling är det både spännande och inspirerande att vara med i Folksams utvecklingsarbete.

Folksam har höga mål för bemötandet av kunder i olika kanaler. När det gäller sakernas internet, Internet of Things, så kommer säkerligen försäkringsbolag i framtiden kunna använda denna teknik för olika typer av tjänster. Det kommer att ställa höga krav på prestanda och förmåga att hantera stora volymer. Den teknik och de utvecklingsverktyg Folksam använder nu är väl förberedda för det.

Se lediga tjänster hos Folksam