Information från en lång rad stora plattformar som Facebook, Google och Twitter kan utgöra viktiga bevis i polisens utredningsarbete. Nu vill EU göra det lättare för polisen att få tillgång till den informationen. Även när den inte lagras i Europa, skriver Reuters.

Pressen på internetföretagen att bistå polismyndigheterna i deras arbete har ökat de senaste åren. Inte minst efter de terrorattacker som drabbat Berlin, London, Paris och Stockholm. Myndigheterna tycker att processen för att begära ut data är alldeles för långsam, särskilt när det kommer till information som lagras i molntjänster i andra medlemsstater.

Läs också: Amerikanska it-jättar älskar Sverige – här väntar nästa gigantprojekt

EU-kommissionen kommer att presentera tre förslag som medlemsstaternas justitieministrar därefter får ta ställning till. Detta kommer sedan utgöra grunden i ett kommande lagförslag. En möjlig åtgärd som nämns i diskussionerna är att polisen ska kunna kopiera informationen direkt från molnet.

Alternativen som ligger på bordet skiljer sig något sinsemellan och varierar i grad av tvång och möjligheter. I dag är det så att om svensk polis behöver elektronisk bevisning som lagras på servrar på Irland måste de vända sig till polisen där. Det är bland annat det EU-kommissionen vill komma runt. 

Så det första alternativet plockar bort det mellansteget, polisen ska istället kunna vända sig direkt till bolaget som hanterar informationen och be dem om hjälp. Steg två skulle innebära att bolagen dessutom är tvingade att lämna ut informationen vid en sådan förfrågan.

Att de här tillvägagångssätten inte gillas av it-företag behöver knappas sägas. De är bland annat rädda att det kan skada kundernas förtroende och deras integritetsskydd. Vilket skulle kunna få kunderna att överge molntjänsterna.

Nyligen vann Microsoft ett uppmärksammat ärende mot amerikanska justitiedepartementet som handlade om just detta, epost tillhörande amerikanska medborgare lagrade på Irland. Det hela slutade med att Microsoft inte behövde lämna ut informationen till polisen. EU-kommissionens inställning var då att data som lagrades av företag inom unionens gränser inte skulle vara direkt tillgänglig för utländska myndigheter utanför de formella ramarna för samarbeten.

Läs också: Stora europeiska medier: Facebooks och Googles kakor dödar vår digitala affär

Det tredje alternativet som ska diskuteras skulle kunna tillämpas då polisen inte vet var servern där informationen lagras befinner sig. Eller om det finns en risk att informationen går förlorad. Vilket skulle betyda någon form av massinsamling. Men det ska inte kunna göras hur som helst, det kommer att krävas vissa säkerhetsspärrar för att skydda människors privatliv säger ansvarig kommissionär Vera Jourova. Det kan till exempel handla om att förfrågningarna måste stå i proportion till det misstänka brottet samt att informationen är nödvändig för utredningen.

– Man kan inte bara samla in digital information i stor omfattning för framtida bruk, säger hon.

Justitieministrarna träffas i dag under torsdagen för att diskutera kommissionens förslag. De kommer också se över vilken information som ska omfattas av de nya reglerna. Ny lagstiftningen ska vara på plats i början av nästa år.