Magnus Oja, ansvarig för Business Solutions hos OKQ8, berättar att de arbetar sedan två år med att bygga upp en helt ny it-funktion, med nya roller och nya arbetssätt. 

Rent konkret handlar det om allt från plattformar och teknik till arbetssätt. Magnus Oja konstaterar att de är i hög grad standardiserade på Microsoft-plattformar och uppgraderingarna kommer i första hand vara baserade på standardlösningar. Men de ser över teknikval kontinuerligt för att få en så effektiv drift som möjligt. Fokus kommer vara på att bygga en tjänsteleverans och att arbeta mer agilt och strukturerat.

Strategierna byggs av it
Målet är att skapa en it-avdelning som är flexibel och ligger långt fram när det gäller teknik och plattformar, men som i hög grad också fokuserar på affärsverksamheten. Därför är utvecklingen sedan förra året en del av koncernens övergripande affärsplan. Det skapar möjligheter för hela organisationen.– Våra nya medarbetare i vår it-avdelning får en roll som handlar om att vara med och bygga företagets strategier, förklarar Magnus Oja.

Fokus på Business Intelligence
 Alla it-system ses nu över och anpassas för en framtid där verksamhetens varierande behov får styra vad it levererar, och kunna snabbare anpassa sig till marknadens behov. Att kunna utnyttja data från kundens beteende och den egna organisationens behov kommer kräva ett ökat fokus på just BI-sidan. Men den framtidssäkring som pågår möjliggör utvecklingen av nya lösningar inom BI men även inom framtida betallösningar. Det påverkar alla it-lösningar och i slutändan hela organisationen.
– Vi tar ett helt nytt grepp kring vår it-organisation och det berör alla delar i den. Vi arbetar i team och drivs att stötta hela verksamheten då det är mycket uppskattat, fortsätter Magnus Oja. 

Till det krävs det att personer kan tänka utanför ramarna, och har kompetens och förståelse för både det tekniska och vad som kan driva på utvecklingen av OKQ8 Scandinavias tjänster:
 – Vi har många spännande projekt på gång som kommer att kräva personal med ett driv och en stor innovationsförmåga, säger Magnus Oja.

Kräver förståelse för både it och verksamhet
 Att it nu tar ett rejält kliv in i affärsverksamhetens sfär innebär att de lämnar rollen som teknikleverantör. Tiden när verksamheten kom till it och bad om en viss funktion är förbi. Nu hittar man en lösning tillsammans, en lösning som bygger på it:s förståelse för affären parat med teknikkunnande. 
– För att klara detta krävs att it-personalen har en djup förståelse för såväl verksamhet som it. Personer med kunskap inom nya lösningar och som är förändringsbenägna blir otroligt viktiga för oss, säger Magnus Oja.

Se lediga tjänster hos OKQ8