Kronofogden är mitt uppe i ett stort arbete med att ersätta centrala stordatorsystem med nyutvecklade system i Java och .NET, kompletterat med inköpta lösningar. 
 
 Kopplingen till verksamheten är viktig, säger Brian Thorne som är områdesarkitekt på Kronofogden IT. Han förklarar att det är ett av skälen till att den nya arkitekturen har utvecklats för att ta fram en informationsmodell för hela myndigheten. 
– Det sker förändringar i omvärlden hela tiden som vi måste anpassa lösningar efter. Exempelvis kommer det regelbundet nya eller ändrade lagar inom områden som rör oss, säger Brian.
 

Brian Thorne, Kronofogden
Brian Thorne, områdesarkitekt, Kronofogden

Design och utveckling i framkant
En av grundprinciperna i arkitekturen är att dela upp de funktioner som funnits i det tidigare stordatorsystemet i mindre komponenter och på så sätt öka förändringsbarheten förklarar Brian. De nya lösningarna baseras på en händelsedriven integrationsarkitektur som skapar löst kopplade system. 
– Vi använder oss av det som [arkitekturprofilen] Martin Fowler kallar för event-carried state transfer.

I den egna utvecklingen använder man etablerade designmönster som till exempel Domän-Driven design (DDD). Kronofogden hanterar skulder och pengar, och därför är kvalitet viktigt. Ulf Westermark, lösningsarkitekt i ett av projekten berättar att alla utvecklare är aktivt involverade i kodgranskningar som syftar till att hålla efter den tekniska skulden. Tid planeras in i sprintar för refaktorisering, alltså omstrukturering av befintlig kod som gör att den blir enklare att underhålla och vidareutveckla. Brian pekar också på en annan viktig framgångsfaktor, arbetssättet.
 – Vi har ett aktivt och praktiskt samarbete mellan områdesarkitekter och lösningsarkitekter som gör att vi kan ta snabba beslut kring lösningar och komponenter.

Stordatorsystem har hindrat utvecklingen
De föråldrade stordatorsystem har hindrat Kronofogdens verksamhetsutveckling. Vi har nu kommit en bra bit på väg i att ersätta dem och det ger oss nu möjlighet att ta fram e-tjänster på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare.
– Vi som jobbar på it-funktionen har en central roll i att driva myndighetens digitalisering. I det finns det stora möjligheter att påverka både vad vi ska utveckla och på vilket sätt, säger Brian.

Se lediga tjänster hos Kronofogden