Ett automatiserat, trafikkontrollsystem för farkoster på låg höjd. Det är bara ett av de förslag som EU-kommissionen tagit fram för att underlätta för lättviktsdrönare i Europas luftrum. Logistikbranschen, inspektionstjänster och jordbruksföretag väntas bli några av vinnarna, skriver IDG News.

Läs också: Besked från regeringen: drönarförbudet försvinner 1 augusti

Ambitionen är att ta fram ett enhetligt regelverk för drönare som flyger i det så kallade U-utrymmet – U-space. Namnet de gett det kontrollerade luftrummet under 150 meters höjd. Ett enklare och gemensamt regelverk kommer troligen tas emot med varm hand av flera av de företag som är verksamma på området. Inte minst bolag som till exempel utvecklar drönare för att utföra olika former av inspektioner av nybyggen.

En del är som sagt ett automatiserat kontrollsystem. Kommissionen vill ta fram ett register över drönarna och deras operatörer, något som ska vara klart till 2019. Drönarna ska också kunna identifiera sig själva på elektronisk väg. Planen innehåller också förslag om geofencing, alltså teknik som kan stoppa eller begränsa en farkosts framfart, samt ta fram en databas över känsliga områden som alla drönare måste undvika automatiskt.

Läs också: Trafikledningssystem för drönare ska ge ordning och reda i luften

Regelverket för just detta luftrum ska ersätta dagens lapptäcke av nationell lagstiftning och gäller för drönare som väger mindre än 150 kilogram. I dag kan samma farkost tvingas följa olika regler beroende på vilken sida gränsen den befinner sig, om den är i kommersiell drift eller ett fritidsnöje.