Tre personer är under utredning och myndigheterna vill ha information om dem från Facebook. Men Facebook får inget säga yppa minsta ord om detta till användarna och en domstol har belagt företaget med munkavle. Det tänker bolaget inte finna sig i utan bestrider nu förbudet att tala om rannsakningsordern.

Facebook vill informera de tre användarna att myndigheterna är intresserade av deras kommunikation och information, samt ge dem en chans att själva protestera mot myndigheternas beslut. Dessutom anser juristerna på det sociala nätverket att efterfrågningarna i sig bryter mot yttrandefriheten, skriver Reuters som tagit del av de dokument som skickats in till en appellationsdomstol.

Läs också: Efter rekordböterna: EU kallar in experter för att övervaka Google

I dokumentet görs hänvisningar till det första tillägget i den amerikanska konstitutionen och att myndigheternas husrannsakan inte ligger i linje med medborgarnas rättigheter. Vilket också inkluderar det förbud som gör att Facebook inte kan informera användarna, ens i breda ordalag.

Anledningen till att de väljer att överklaga yppandeförbudet är dels att de anser att yttrandefriheten är hotad. Men också för att händelserna som lett fram till undersökningen redan är kända för allmänheten. Exakt vad den handlar om är dock inte något som är känt. Ett dokument som nyhetsbyrån tagit del av tyder på att händelsen sammanfaller med anklagelser riktade mot personer som protesterande vid president Donald Trumps installation i januari. 200 personer greps den dagen efter att maskerade aktivister kastat sten på polis och bilar sattes i brand.

Att bolag som Facebook lämnar ut data om användare efter beslut från åklagare är inte ovanligt. Årligen görs och godkänns tusentals sådana förfrågningar. Men det har också hänt att it-företagen sätter sig emot de hemliga besluten. Senaste gången Facebook gjorde det förlorade de i New Yorks högsta domstol. Det fallet handlade om misstänkt bedrägeri kring bidrag.

Läs också: EU-parlamentet vill förbjuda bakdörrar till krypterade tjänster

De som vänder sig emot myndigheternas munkavlar anser att den rutinen bygger på förlegad lagstiftning. De används också allt för ofta. Enligt Facebook kommer ungefär hälften av alla förfrågningar hand i hand med ett förbud för dem att informera användaren om myndighetens förfrågan.