När du öppnar dörren till Scanias Smart Factory öppnar du dörren till framtiden. I labbet utvecklas saker som de flesta bara sett på film, eller möjligen läst om som storslagna visioner. Här ser du hur montörer får instruktioner i realtid via smarta glasögon, hur robotar och människor lär av varandra för att optimera tillverkningsmoment. Och även om du inte ser det kan chefsarkitekt David Chauca berätta om hur data från lastbilar som rullar ute på vägarna inom en snar framtid kommer att matas in i systemen, för att optimera processer och moment i tillverkningen.

Se lediga tjänster på Scania IT

Här finns också en uppsjö verktyg av olika slag som ”talar om” hur de mår, om de håller på att gå sönder eller snart behöver underhålla av andra skäl.

Tillverkningen ska bli smartare
Smart Factory är mer än bara ett namn på ett projekt i Scanias tillverkning. Det beskriver också målet för David Chauca och hans kollegor. Eller rättaresagt för hela bolaget. Scanias tillverkning ska bli smartare. I någon mån ska fabriker, maskiner och till och med hela processer bli självlärande. Och det håller på att ske med hjälp av ny teknik som machine learning, artificiell intelligens, förstärkt verklighet och avancerad robotteknik.
– Vårt arbete är tvärfunktionellt och involverar alla delar av Scania. Det är nödvändigt när man arbetar med innovation som vi gör. Genom att utnyttja ny teknik på nya sätt kan vi inte bara effektivisera tillverkning utan också skapa bättre arbetsmiljö för medarbetarna – och inte minst höja kvaliteten, förklarar David Chauca.

David Chauca, Chefsarkitekt på Scania
David Chauca, Chefsarkitekt på Scania

Justeringar görs virtuellt
Arbetet inom ramen för Smart Factory är tämligen nystartat. De projekt som redan flyger är förvisso både affärsnyttiga och innovativa. Men än så länge handlar det om just enstaka projekt. Bland annat arbetar man med att simulera nya moment i tillverkningen virtuellt, för att på så sätt kunna anpassa verktyg och arbetssätt så att det blir så ergonomiskt och effektivt som möjligt.
– Genom att göra det virtuellt, innan verktyget eller roboten finns i fysisk form, kan vi anpassa det snabbare och till lägre kostnad än om justeringar skulle behöva göras i efterhand.

Letar upp ny teknik
Fast ”i efterhand” räknas förvisso också hos Smart Factory. För att hela tiden optimera tillverkningen läser man kontinuerligt in data från den för att se hur processer och arbetsmoment skulle kunna bli ännu effektivare och leverera ännu högre kvalitet.

Den stora utmaningen återstår: att föra in den här typen av system i hela produktionslinan. Men David Chauca och hans gäng driver arbetet hårt åt det hållet. Även om de redan idag använder det senaste av det senaste i teknikväg handlar en betydande del av deras jobb åt att hitta nya tekniker.
– Vi väntar inte på ny teknik, vi letar upp den och ser hur vi skulle kunna utnyttja den.

Se lediga tjänster på Scania IT