Textbaserade chatbottar har börjat dyka upp överallt i vårt samhälle, hos bankerna sköter de kundtjänsten och på Linkedin kan de lära dig prata professionellt. Nu finns det även en chatbott som kan hjälpa dig med att överklaga en parkeringsbot. Det skriver The Verge.

Läs också: Apples nya chatt för företag öppnar för storsatsning på bottar

Botten i fråga heter Donotpay och har utvecklats av Joshua Browder, som till vardags studerar på Stanford University. Enligt honom har Donotpay på bara två år hjälpt till med att överklaga hela 375 000 parkeringsböter.

”Alla vinner på detta. Jag tror att myndigheterna slösar stora summor pengar på att ha anställda som löser överklaganden till parkeringsböter. Donotpay skickar det till dem i ett format som är begripligt och lättläsligt”, säger han till The Verge.

Själva applikationen till Donotpay har Joshua Browder satt ihop själv med hjälp av enkla "dra och släpp-verktyg" och juridiken som sedan hamrats in i maskinen kommer från olika sakkunniga som hjälpt till.

En av fördelarna med chatbotten är att den erbjuder gratis juridisk konsultering för de som inte har råd att anlita en advokat eller jurist, något som Joshua Browder vet om kan sticka i mångas ögon.

”Den juridiska industrin omsätter mer än 200 miljarder dollar, men jag är glad över att kunna släppa juridiken gratis”, säger han till The Verge.

Läs också: Maskinerna tar över nätet – står för mer än hälften av all internettrafik

Naturligtvis kan inte Donotpay ersätta en mänsklig jurist i dagsläget, då den främst kan hantera enklare frågor som böter, men skulle det framgå att maskinen inte kan hjälpa användaren så lotsar den personen vidare till Google - där kontaktuppgifter till mänskliga jurister finns att hämta.