Företag och organisationer försöker allt som oftast påverka politiker och allmänheten på så sätt att de gynnar deras verksamheter. Och Google är inget undantag visar en rapport från amerikanska organisationen Campaign for Accountability. Under de senaste åren ska internetjätten lagt miljoner på forskning i försök att påverka så väl den allmänna opinionen som lagstiftare, skriver The Guardian.

”Google använder sin otroliga rikedom och makt för att påverka lagstiftare på alla nivåer. Lagstiftare borde åtminstone vara medvetna om att påstådd fristående forskning de tar del av kan komma från Google”, skriver organisationen i sin rapport.

Läs också: Google plöjer ner miljoner på forskning för att påverka opinionen

Totalt ska det handla om 329 forskningsrapporter publicerade mellan 2005 och 2017. De kommer från forskare från ledande universitet som Oxford, Edinburgh, Stanford, Hardvard och Berlin School of Economics. Granskningen visar att vid hälften av de aktuella fallen var forskaren som tog fram rapporten direkt finansierad av Google. Resten av fallen handlar det om indirekt finansiering via grupper eller institutioner som får stöd av it-bolaget. Enligt uppgifter redovisade i granskningen fick författarna mellan 5 000 och 400 000 dollar av bolaget. Pengar som inte alltid redovisades varifrån de kom.

Organisationen ställer nu krav på forskarna att redovisa källorna och berätta varifrån de får sina pengar. Detta för att arbetet ska kunna utvärderas på rätt sätt.

Google säger att rapporten i allra högsta grad är missvisande då den innehåller alla typer av akademisk forskning som fått stöd från vilken organisation som helst, som någon gång donerat pengar.

– Vårt stöd för de grundläggande principerna för ett öppet internet delas av många akademiker och institutioner som under lång tid tagit sig an forskning på det här området, allt från upphovsrätt, patenträtt till yttrandefrihet. Vi erbjuder ett stöd för att hjälpa dem att driva sin forskning vidare och skapa medvetenhet kring deras idéer, säger policyansvarig Leslie Miller.

Läs också: Google plöjer ner miljoner på forskning för att påverka opinionen

Vidare säger hon att de antog att forskarna skulle redovisa finansieringen för att säkerställa sitt oberoende. Samt att de finner det konstigt att organisationen själv inte redovisat varifrån den får sina pengar. Organisationen lanserade projektet Google Transparency Project våren 2016. En av de som donerat pengar dit uppges vara Oracle, som varit fast i en uppmärksammad konflikt med Google kring upphovs- och patenträtt. En strid som Google till sist gick vinnande ur.