Det var under helgen som uppgifter om det tiosidiga manifestet som cirkulerat internt på Google läckte ut till medierna. Vem som skrivit det är oklart men det ska vara författat av en utvecklare på företaget som kritiserar försöken att skapa mångfald på företaget ­– kvinnor är helt enkelt inte lämpade för teknikjobb enligt manifestets författare.

Han, eller hen eftersom det är oklart vem det är, vänder sig mot sådant som speciella program på universitet där det i huvudsak går färgade personer eller kodläger för flickor.

Läs också: Apple bättrar på mångfalden, enligt ny rapport

Reaktionerna inom företaget är starka. Många kvinnliga anställda säger sig "skaka av vrede" och ledningen har skickat ut ett internt memo där de tar avstånd från manifestet och slår fast att det inte alls representerar företagets syn.

Manifestet har, förmodligen oavsiktligt, nu dragit igång en debatt om hur vanliga den här typen av åsikter egentligen är i den amerikanska techsektorn.

I ett svar till den okände författaren konstaterar den tidigare Googleanställde utvecklaren Yonatan Zunger att han inte hindras av interna regler och därför kan vara väldigt tydlig med att det författaren gjort är dumt och skadligt.

"Om du känner dig isolerad och att dina åsikter inte är välkomna inom teknikvärlden och att man inte får prata om det... okej, där har du en poäng. Det är nämligen åsikter som i grunden fräter sönder vilken verksamhet som helst där de kommer upp, de jagar iväg människor, och jag kan inte tänka mig någon verksamhet som inte specifikt omfamnar den här sorterns åsikter som du skulle vara välkommen i."

Läs också: Google glass är tillbaka – siktet nu inställt på företagen

Samtidigt som manifestet påskiner att mångfaldsperspektivet på Google skapar en dålig kultur så är det inte alla som anser att företaget i praktiken behandlar anställda lika. Amerikanska myndigheter har pekat på att företaget systematiskt lönediskriminerar kvinnor och har dragit igång en utredning kring det.

– Regeringens analys hittills pekar på att diskrimineringen mot kvinnor på Google är rätt extrem, även för att vara i den här branschen, sade Janet Herold på US Department of labor till The Guardian tidigare i år.