I takt med att en ökad automatisering ersätter mänsklig arbetskraft har beskattning av robotar kommit upp som ett sätt att få in skattepengar och klara av att finansiera välfärden. Frågan diskuteras i EU och Bill Gates är en av dem som också förespråkar en robotskatt. Han pekar just på det faktum att människors arbete beskattas men inte robotens.

Men det finns också de som motsätter sig en robotskatt som de anser kan bromsa den tekniska utvecklingen.

Läs mer: 2,1 miljoner svenska jobb kan automatiseras – med teknik som redan finns

Nu tycks det dock som om Sydkorea kan bli först i världen med att faktiskt införa en robotskatt, skriver Korea Times.

Inte i form av en direkt beskattning utan i stället handlar det om att minska möjligheterna till de skatteavdrag som företag som investerar i automatisering är berättigade till. I dag kan de dra av upp till sju procent och det föreslås begränsas till två procent. Förslaget är en del i en ny skattelagstiftning och väntas träda i kraft vid årsskiftet.

Sydkorea är det land i världen som har den högsta koncentrationen av industrirobotar. Inom tillverkningsindustrin går det 531 industrirobotar per 10 000 anställda.

Läs också: Elon Musk varnar för AI – ”människor borde vara oroliga”

Samtidigt har landets arbetslöshet stigit till den högsta nivån på 17 år och även om det är oklart om det är kopplat till den ökade automatiseringen så är tanken att de extra skattepengarna som nu ska rulla in ska kompensera för de uteblivna skatteintäkterna. De kan då användas för att finansiera välfärdsprogram inte minst riktade till just arbetslösa.